Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Obmiński"

Dobrowolna certyfikacja usług usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Instytut Techniki Budowlanej od wielu lat uczestniczy w ocenach wyrobów zawierających azbest i wpływu stosowania tych wyrobów na środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne obiektów budowlanych. Pracownicy Instytutu uczestniczą także w nadzorowaniu robót demontażowych dotyczących wyrobów z azbestemi badaniu powietrza pod kątem zanieczyszczenia pyłami azbestu po wykonaniu takich robót. Badane są też zagrożenia powstające w strefach pracy podczas robót demontażowych. Podczas demontażu wyrobów zawierających azbest można zaobserwować wiele błędów organizacyjnych i technicznych związanych z koncepcją prac oraz przygotowaniem obiektu budowlanego przed demontażemazbestu. Ponadto na prace z wyrobami zawierającymi azbest nie udziela się gwarancji. Błędy technologiczne i wykonawcze [...]

Demontaż wyrobów zawierających azbest

Czytaj za darmo! »

WPolsce, w przeciwieństwie do innych krajów unijnych, nie wprowadzono w przepisach dotyczących zasad wykonywania robót z udziałemazbestu obowiązku licencjonowania prac. Licencje są fundamentem rygorystycznych wymagań, jeśli chodzi o jakość tych robót, podczas których występuje narażenie na pył respirabilny azbestu. W 1997 r., uczestnicząc jako specjalista ITB w dyskusji nad kształtempierwszych rozporządzeń dotyczących wymagań bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w 1998 r. (akty wykonawcze do ustawy o zakazie produkcji i stosowania azbestu 1997 r.), po raz pierwszy usłyszałem następujący argument przeciwko licencjonowaniu takich robót: są one źródłem korupcji i ograniczają swobodę działalności gospodarczej. Licencje są nadal w Polsce nieobowiązkowe dla wykonawców. Są dla nich niewygodne, bo stanowiłyby dodatkowe obowiązki i trzeba byłoby je opłacić, a ponadto prowadziłyby do dodatkowych kontroli i ocen pracy, którą w polskich przepisach wykonawcamoże oceniać sam. Jeśli coś jest niewygodne dla wykonawcy, tomoże być pożądane dla usługobiorcy. Rozumując w ten sposób, opracowano i uruchomiono w ITB programdobrowolnej certyfikacji robót demontażowych wyrobów zawierających azbest. Program ten składał się z kilku etapów. Został on wdrożony i pierwsza firma, działająca wWarszawie, uzyskując Certyfikat ITB, uczestniczyła w jego praktycznym przetestowaniu. Etap pierws[...]

Azbest w instalacjach podziemnych DOI:10.15199/33.2017.11.16


  Wstarych sieciach ciepłowniczych, eksploatowanych nadal w kraju, występują tzw. płaszcze azbestowo-cementowe stanowiące osłonę zewnętrzną termoizolacji ciepłociągów. Do ok. 1987 r. kanały nieprzechodnie oraz instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, były izolowane zgodnie z [8]. Procentowy udział azbestu w formie tzw. kurzu azbestowego wynosił 37%oraz 63%cementu lub rzadziej gipsu (stosowany był w płaszczach gipsowo- -azbestowych, przeważnie w wymiennikowniach osiedlowych przyzakładowych- -lokalnych kotłowni i węzłów ciepłowniczych). Procentowa zawartość azbestu była rzadko dotrzymywana ze względu na deficyt tego surowca importowanego z ZSRR. Zakładane proporcje wagowe cementu do azbestu wynosiły 2 : 1. Płaszcz układano na izolacji z wełny mineralnej, owiniętej siatką drucianą. Z tej przyczyny materiał azbestowo-cementowy był zbrojony oplotem drucianym: siatka ocynkowana o oczkach 15 x 15 mm, drut stalowy ocynkowany Ø 1,2/2 mm co 0,25 m. Grubość płaszczywynosiła 10 - 15mmwprzypadku rurociągów o Ø 32 - 125 mm oraz 150 - 1000 mm [3].Można przyjąć, że ilekroć w trakcie wycinania próbek do analizy z płaszcza azbestowo-cementowego natrafimy na zbrojenie z drutu, to jest on wskazaniem do zastosowania azbestu w tym materiale izolacyjnym.Orientacyjny udział azbestu w przykładowej masie materiału izolacyjnego w przypadku różnej średnicy rurociągów przedstawiono w tabeli 1. Uwagę zwraca mniejsza masa izolacji stosowanej na "powrocie" od izolacji na "zasilaniu", przy zbliżonejmasie użytego azbestu, skutkująca większą procentową zawartością azbestu w izolacjach położonych na "powrocie". Procentowa zawartoś[...]

 Strona 1