Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Beata Kaczmarek"

Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp część 1


  Dzisiaj już nikt nie podaje w wątpliwość istnienia syndromu wypalenia zawodowego. Ba! Wielu z nas niestety odczuło go na własnej skórze. Zestaw specyficznych objawów nie jest obcy także pracownikom służby bhp.Wypalenie najczęściej jest określane jako wyczerpanie spowodowane nadmiernymi żądaniami stawianymi przez środowisko, a jego symptomy odczuwane są na poziomie fizycznym, behawioralnym i psychicznym. To dynamiczny i wieloetapowy proces psychiczny, powodujący rozpad wartości, godności, woli i ducha. Do przyczyn powstania wypalenia możemy zaliczyć charakter pracy, stopień zaangażowania, nadmierne wymagania i odpowiedzialność, zbyt duże tempo pracy, obciążenia psychofizyczne, a także nieprawidłowy styl zarządzania organizacją i niewłaściwe relacje interpersonalne. Wypaleniu sprzyjają stymulowanie maksymalnego zaangażowania pracowników, oczekiwanie stałej dyspozycyjności i niewystarczające bodźce motywacyjne. Niewątpliwie na powstanie wypalenia zawodowego wpływają też cechy i struktura osobowości danej osoby, jej osobisty system wartości. Bardziej podatni są ludzie o wysokiej reaktywności, szybciej reagujący na stres, do tego ambitni i mający duże oczekiwania w chwili podejmowania pracy. Sytuacja służby bhp a wypalenie zawodowe Te przyczyny wypalenia są podobne dla wszystkich grup zawodowych. Jakie natomiast są specyficzne powody syndromu wypalenia dla pracowników służby bhp? Nadmierne obciążenie pracą? Teoretycznie nie powinno tak być, bowiem zakres zadań służby bhp ściśle regulują przepisy. Zapewne większość czytelników w tym miejscu myśli, że to kompletna utopia. I ma rację. Wielu behapowców na co dzień zajmuje się masą spraw daleko wykraczających poza standardowy zakres. Często do obowiązków służbowych dołożony jest nadzór nad sprawami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, organizacja i prowadzenie szkoleń. Z taką sytuacją można się uporać w jednym zakładzie pracy. Sprawy znacznie się komplikują, j[...]

Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp część 2


  Symptomy wypalenia zawodowego, takie jak wyczerpanie, brak energii, poczucie spadającej wydajności przy wkładanym coraz większym wysiłku, poirytowanie, dolegliwości fizyczne to drugi obszar prowadzonych przeze mnie badań. Za najczęściej występujące symptomy wypalenia ankietowani uznali poczucie, że pracują zbyt ciężko, a pod koniec dnia pracy czują się zużyci, nadmiernie zmęczeni i emocjonalnie wyczerpani. Dotkliwe są także objawy fizyczne, takie jak bóle pleców, głowy, kłopoty ze strony układu trawiennego. Generalnie przy wszystkich objawach dominuje odpowiedź, że występują one rzadko. Przy niektórych pytaniach, jak o poczucie częstego osłabienia i podatności na infekcje, problemy ze snem, na drugim miejscu znajdują się odpowiedzi: nie występują nigdy. Pracownicy służby bhp nie tracą cierpliwości, rzadko bywają bez przyczyny poirytowani, nie mają poczucia, że już rano zaczynają nowy dzień pracy zmęczeni i wyczerpani. Interesujące jest jednak, że to mężczyźni częściej niż kobiety skarżyli się na objawy fizyczne, jak bóle pleców, głowy, na utratę cierpliwości i irytację. Wyższy niż u kobiet był u nich także wskaźnik poczucia sfrustrowania przez pracę i wyczerpania kontaktami z ludźmi. Natomiast kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni czuły się zużyte na koniec dnia. Biorąc pod uwagę staż pracy, symptomy wypalenia zawodowego częściej występowały u pracowników mających staż od 10 do 20 lat, natomiast najniższe wskaźniki odnotowano w grupie osób pracujących od 6 do 10 lat. Należy pamiętać, że przewlekły i coraz silniejszy stres może powodować szereg zaburzeń psychosomatycznych, objawiających się m.in. dystansowaniem się do pełnienia rozmaitych ról życiowych i obniżeniem poziomu zaangażowania w rozmaite obszary działalności, także osobiste. Jednak biorąc pod uwagę zbiorcze wyniki badanej grupy, można uznać, że wśród pracowników służby bhp tego typu reakcje występują rzadko. Warto jednak zwrócić uwagę, że ich[...]

Behapowców portret własny, cz. 2 DOI:


  Autorka przeprowadziła badanie ankietowe, którego analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest obecnie kondycja służby bhp. Badanie w postaci kwestionariusza internetowego było przeprowadzone w okresie od 14 czerwca do 3 września 2018 r. i wzięły w nim udział 423 osoby. Podczas badania przedstawiciele służby bhp odpowiadali na szereg pytań, m.in. w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają. Pierwszą część omówienia wyników tego badania zamieściliśmy w ATEŚCIE 12/2018. | RedakcjaNiemal połowa osób, które poświęciły czas na wypełnienie ankiety, w ciągu dekady nie zmieniła pracy, a 1/4 zrobiła to tylko raz. 31% pracuje w obecnym miejscu od 1 do 5 lat, a ponad 37% powyżej 11 lat.A jak wyglądają ich plany? Ponad połowa nie planuje zmieniać pracodawcy - wynik ten dotyczy tylko osób pracujących na etacie. Obecnie szuka pracy tylko 11%. "Tylko", bo biorąc pod uwagę wcześniej przywołane skargi na uciążliwości i nadmiar zadań, można było spodziewać się większej liczby. Na liście powodów zmiany pracy przez służbę bhp pierwsze miejsce zajmują niskie zarobki, potem brak możliwości rozwoju, zła organizacja pracy, zbyt duże wymagania i złe warunki pracy.Dzisiejszy rynek pracy, tempo rotacji pracowników w niektórych branżach, realia w jakich funkcjonujemy i zmiany, jakie wymusza wchodzenie na rynek kolejnych pokoleń (m.in. millenialsów, o których mówi się coraz więcej i coraz wydatniej wskazuje różnice w ich podejściu do pracy i starszych pracowników) kompletnie zmieniają definicje poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji czy rozwoju. W wielu profesjach zaczyna panować pogląd, że brak zmian przez dłuższy czas oznacza tak naprawdę brak postępu. Warto też powiedzieć o tych osobach, które zmieniają pracę, bo nie godzą się na kompromisy. Znam takich specjalistów, którzy nie pozwolą zamknąć się w określone ramy i traktować przez pracodawcę niez[...]

Behapowców portret własny, cz. 3 DOI:


  Autorka przeprowadziła badanie ankietowe, którego analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest obecnie kondycja służby bhp. Badanie w postaci kwestionariusza internetowego było przeprowadzone w okresie od 14 czerwca do 3 września 2018 r. i wzięły w nim udział 423 osoby. Podczas badania przedstawiciele służby bhp odpowiadali na szereg pytań, m.in. w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają. Zamieszczamy ostatnią część omówienia wyników tego badania, poprzednie ukazały się w numerach 12/2018 i 1/2019. Pierwsza część artykułu ukazała się też w naszym serwisie internetowym (www.atest.com.pl) - artykuł w internecie można komentować i dzielić się swoimi spostrzeżeniami, do czego serdecznie zapraszamy. | Redakcja.Mając od wielu lat kontakt z pracownikami służby bhp, obserwując rozwój ich karier, zastanawiam się, co decyduje o ich sukcesie. Na ile zadowolenie z pracy jest wynikiem tego, że mają szczęście pracować w firmie, w której jest świadomy, otwarty pracodawca, z szacunkiem i zaufaniem odnoszący się do służby bhp, stan finansowy przedsiębiorstwa jest na tyle dobry, że możliwe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji w bezpieczeństwo, a do tego specjalista ds. bhp jest zawodowcem świetnie znającym swoją firmę, któremu udało się zbudować autorytet i uzyskać posłuch wśród współpracowników. Idylla, prawda? A teraz tego świetnie wykształconego i zmotywowanego specjalistę umieśćmy w firmie, gdzie nie jest tak różowo, jest praca u podstaw i walka z oporną materią w postaci pracodawcy, dla którego bhp to biuro hamowania produkcji, czyli koszty i zawracanie głowy. Czy możliwe jest, aby udało mu się tam osiągnąć zadowolenie z pracy? Czy jego kompetencje interpersonalne, konsekwencja w dążeniu do celu, profesjonalizm będą w stanie nadkruszyć betonowe struktury i zmienić stosunek organizacji do kwestii bezpieczeństwa, najlepiej za[...]

Behapowców portret własny, cz. 1 DOI:


  Od długiego czasu współpracuję ze środowiskiem służby bhp. Dostrzegam różne relacje, zależności, trendy. Pięć lat temu, przy okazji pracy dyplomowej na ukończenie studiów podyplomowych, prowadziłam badania dotyczące wypalenia zawodowego służby bhp. Będąc wciąż ciekawa pewnych tendencji dotyczących służby bhp, przeprowadziłam kolejną, nieco szerszą analizę. W ramach tego badania zapytałam przedstawicieli tej grupy zawodowej o szereg kwestii związanych z jej funkcjonowaniem: w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają.Opracowanie wyników tego badania jest próbą zbudowania obrazu służby bhp w Polsce. Służba bhp oznacza inspektorów i specjalistów, pracowników, ale także pracodawców i przedsiębiorców uprawiających tę profesję. Badanie w postaci kwestionariusza internetowego było przeprowadzone w okresie od 14 czerwca do 3 września 2018 r. i wzięły w nim udział 423 osoby. Zaproszenie do wypełnienia kwestionariusza zostało przesłane e-mailem do ponad tysiąca osób, zostało także opublikowane na stronie internetowej ATESTU oraz na profilu OSPSBHP w portalu społecznościowym. Kto wziął udział w badaniu Nieco więcej mężczyzn (241) niż kobiet (182). Wbrew pozorom nie jest to zawód typowo męski i ta dość wyrównana proporcja jest zauważana podczas różnych spotkań, szkoleń i konferencji. Największa liczba badanych była w wieku 30-44 lat, nieco mniejsza w przedziale 44-60 lat i pozostałych. Dość trudno było ustalić podział na branże, aby nie uzyskać zbyt rozdrobnionych wyników, więc dla potrzeb badania zostało to uproszczone. Zgodnie z zaproponowanym podziałem 34% ankietowanych określiło, że pracuje w przemyśle (dość szeroko pojętym), 12% w administracji publicznej, 10% w usługach, 9% w budownictwie, po 7% w oświacie i ochronie zdrowia, 5% w usługach komunalnych, 4% w transporcie, 3% w handlu. Spośród wypełniających ankietę największa grupa pra[...]

Przewidują zagrożenia i stawiają na ergonomię DOI:

Czytaj za darmo! »

Grupa ponad pięćdziesięciu osób z katowickiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 1 marca 2019 r. odwiedziła wałbrzyski zakład Toyota Motor Manufacturing Poland. Tematem wizyty w zakładzie było przewidywanie zagrożeń i redukcja ryzyka oparte na współpracy pracowników i pracodawcy.Spotkanie rozpoczęło się od szkolenia wstępnego i przekazania najważniejszych informacji związanych z zasadami obowiązującymi gości poruszających się po fabryce. Zakład w Wałbrzychu to największa fabryka podzespołów Toyoty zlokalizowana poza Japonią, pracuje tu blisko 1600 osób. W dwóch oddzielnych grupach udaliśmy się do części produkcyjnej, gdzie pracownicy z poszczególnych wydziałów przedstawiali zaobserwowane przez nich zagrożenia i proponowane rozwiązania. Wystąpienie każdej osoby było poprzedzone jej własną deklaracją bezpieczeństwa [...]

 Strona 1