Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Inga Nowak"

Myślenie strategiczne czyli sztuka podejmowania decyzji


  Efektywne zarządzanie to nowy dział w kwartalniku "Wokół Płytek Ceramicznych" przeznaczony przede wszystkim dla osób zarządzających firmami. Zaprezentujemy różne modele decyzyjne i spróbujemy pokazać, jak zastosować je w praktyce. Jak podejmować decyzje Sprawa jest prosta, jeżeli podejmujemy kilka ważnych decyzji dziennie, ale jeśli jest ich kilkadziesiąt lub nawet kilkaset, to potrzebne będą metody wspomagające proces decyzyjny polegające nie tylko na delegowaniu zadań pracownikom, lecz również wymagające naszej własnej efektywności. Chcąc uzyskać perfekcję w podejmowaniu decyzji, zastanówmy się, czy nasze decyzje związane z życiem prywatnym mają przełożenie na sprawy zawodowe, inwestycyjne lub takie, które zaważą na przyszłości przedsiębiorstwa. Prowadząc firmę, wiele osób z pewnością wielokrotnie korzystało z oprogramowania do zarządzania projektami pozwalającego na harmonogramowanie, kontrolę i zarządzanie finansami, dokumentacją oraz ryzykiem i odchyleniami projektowymi. Jednym z najważniejszych zadań podczas zarządzania projektami jest harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań. Dzięki opracowywanym od lat metodom strategicznego myślenia możemy pomóc sobie w prowadzeniu projektów, np. przez zastosowanie diagramu Gantta 2.5 i wielu innych dostępnych w przeciętnych organizerach. Samo oprogramowanie nie wystarczy jednak do podjęcia właściwej decyzji. Niezbędna jest praktyka w podejmowaniu decyzji - jak ją najlepiej uzyskać i czy samo praktykowanie wystarczy? Możemy przecież utrwalić zły wzór. W celu praktykowania z sukcesem trzeba zastosować najlepsze modele decyzyjne. Idąc za Księgą Decyzji, najlepiej to robić przez programowanie decyzji osobistych za pomocą metod zarządzania strategicznego, które zostaną przedstawione w kolejnych artykułach. Przełożenie ich na grunt z[...]

Finansowe metody podejmowania decyzji


  Kontynuując temat rozpoczęty w poprzednim artykule pt. "Myślenie strategiczne, czyli sztuka podejmowania decyzji" (nr 4/2012 kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych"), prezentujemy kilka prostych metod finansowych wspomagających efektywne podejmowanie decyzji. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA To proces identyfikowania, mierzenia i kumulowania informacji finansowych, poddawania ich analizie, przygotowywania do prezentacji i wreszcie czytelnego komunikowania. Rachunkowość zarządcza pomocna jest w każdej firmie, np. w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, przygotowywaniu cenników usług i produktów. Dobra prezentacja danych rachunkowych pomaga w osiągnięciu celów wyznaczonych przez zarząd lub menedżerów oraz w prezentacji firmy na zewnątrz wobec inwestorów i instytucji. Z danych pochodzących z rachunkowości zarządczej korzysta kadra zarządzająca na wszystkich poziomach, podejmując decyzje bieżące, przygotowując budżety czy plany długo- i krótkoterminowe. Ważne jest, aby rozgraniczyć rachunkowość zarządczą od rachunkowości finansowej. Rachunkowość finansowa ma zastosowanie w obszarze kontaktów z osobami spoza firmy, instytucjami i inwestorami. Zajmuje się poprawnym przedstawieniem zjawisk ekonomicznych oraz ich prezentowaniem w odniesieniu np. do roku lub kwartału. Natomiast rachunkowość zarządcza jest niezbędna do podejmowania decyzji na co dzień oraz takich, które będą p[...]

 Strona 1