Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Potrzebowski"

Technologie ułatwiające prowadzenie robót budowlanych zimą

Czytaj za darmo! »

Duża grupa technologii budowlanych, w tym podstawowy materiał konstrukcyjny, jakim jest beton czy zaprawy murarskie, bazuje na spoiwach hydraulicznych, utwardzających się na placu budowy w wyniku reakcji chemicznej z wodą. W obniżonej temperaturze czas tej reakcji gwałtownie spada, wydłużając proces uzyskiwania oczekiwanej wytrzymałości oraz wpływając negatywnie na jakość i trwałość. Po[...]

Technologie Sika a zasady naprawy ochrony betonu wg PN-EN 1504

Czytaj za darmo! »

Norma PN-EN 1504 obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. określa wymagane: ocenyorazpracediagnostyczne, niezbędnewyroby i systemy, włączając ich właściwości użytkowe, procedury alternatywne oraz metody aplikacji na budowie. Oferujemy kompleksową ofertę materiałów i systemów do rekonstrukcji i zabezpieczania konstrukcji betonowych,m.in.domieszkidobetonu, systemy żywicznych posadzek ipowłok, systemyuszczelnień oraz systemy wzmacniania konstrukcji, m.in. Sika® CarboDur®. W ciągu 100 lat obecności na rynku firma zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie naprawy i ochrony betonu udokumentowane referencjami sięgającymi 1920 r. Sika® dysponuje pełnym zakresem materiałów i technologii do optymalnej naprawy oraz antykorozyjnego zabezpieczenia betonu w zgodzie z zasadami i [...]

Technologie Sika użyte w modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

Czytaj za darmo! »

Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" jest jedną z największych w Polsce obecnie realizowanych inwestycji ekologicznych. Z tego względu projekt ten stanowił duże wyzwanie dla firmy Sika, która miała ambicję uczestniczyć w tej inwestycji. IstotnymatutemSiki było stuletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji, praktycznie na wszystkich kontynentach, szczególnie projektów ekologicznych oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Obecność na tej budowie firmyWarbud S.A., występującej jako lider konsorcjum realizującego inwestycję, dodatkowo ułatwiła zadanie, gdyż we współpracy z tym partnerem Sika zrealizowała z sukcesem wiele dużych inwestycji, m.in. fabryki Gillette, Dell. Wprojekcie RozbudowaOczyszczalni Ścieków "Czajka" Sika[...]

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych sprężonymi taśmami kompozytowymi Sika Carbodur


  Wzmacnianie konstrukcji inżynierskich jest praktyką znaną, od kiedy zaczęto wznosić budowle. Różnorakie były i nadal są przyczyny wzmacniania obiektów budowlanych. Najczęstszym powodem jest zmiana warunków użytkowania obiektu i związane z tym wymagania przeniesienia większych obciążeń użytkowych. Inne przyczyny to przebudowa lub rozbudowa obiektu, wycinanie otworów w konstrukcyjnych ścianach i stropach. Następna grupa to wzmocnienia spowodowane błędami projektowymi lub wykonawczymi, m.in. pomyłki w obliczeniach statycznych, zastosowanie niewłaściwych materiałów konstrukcyjnych lub niewystarczającej ich ilości, np. za mało prętów zbrojeniowych w nośnym elemencie żelbetowym itd. Przyczyny wzmacniania pozostały do dzisiaj te same. Zmiany polegają przede wszystkim na stosowaniu nowych technologii, które umożliwiają dokonanie tego w sposób prostszy, szybszy orazmniej ingerujący w architekturę obiektu, krótko mówiąc, można wzmocnić obiekt, nie zmniejszając rozpiętości przekryć, nie ograniczając prześwitów i nie szpecąc go. Takie rozwiązanie umożliwia technologia superwytrzymałych włókien węglowych. Na ich bazie produkowane są taśmy (Sika Carbodur) i maty kompozytowe (Sika Wrap[...]

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych elementami kompozytowymi Sika CarboDur

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje budowlane są wzmacniane od czasu ich istnienia. Techniki wzmacniania ulegają jednak istotnym zmianom wraz z rozwojem nowych technologii i powstawaniem nowych materiałów. FirmaSika proponuje System Sika CarboDur do realizacji wzmocnień konstrukcji taśmami i matami, w których włókna węglowe są elementami nośnymi (rysunek). Stosowanie systemu wiąże się z wieloma pytaniami, kt[...]

 Strona 1