Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Taczanowski"

Kodeks postępowania administracyjnego w urzędowej kontroli żywności

Czytaj za darmo! »

Artykuł 4 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [1], podobnie jak poprzednia ustawa z 2001 r. [2], zawiera wymaganie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) do postępowania przeprowadzanego przez organy urzędowej kontroli żywności. Analogiczne rozwiązanie prawne znajduje się m.in. w ustawie z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji S[...]

Kolejna nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zasadą nadrzędności prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej, przepisy prawne tych państw, w tym Polski, muszą co pewien czas być zmieniane w celu ich dostosowania do aktualnie obowiązującego wspólnotowego stanu prawnego. Skrótowo rzecz ujmując polega to na uwzględnieniu w krajowych aktach prawnych przepisów rozporządzeń wspólnotowych tylko przez ich wskazanie (odesłania) bez przytaczania ich brzmienia, natomiast przepisy dyrektyw są do krajowego ustawodawstwa "przenoszone" (transponowane). Konieczność piątej z kolei nowelizacji ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wynikła przede wszystkim z wejścia w życie wielu nowych rozporządzeń wspólnotowych. Podejmując prace legislacyjne, które zaowocowały omawianą ustawą z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 21, poz. 105) postanowiono również doprecyzować te z polskich przepisów ustawy żywnościowej, które sprawiały trudności interpretacyjne oraz dokonać określonych zmian w ustawie z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (DzU z 2007 r. nr 109, poz. 756, z późn. zm.) i ustawie z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2006 r. nr 122, poz. 851, z późn. zm.) [6]. Ponadto uaktualniono słowniczek ustawy żywnościowej oraz dwa wykazy wspólnotowych źródeł prawa żywnościowego - odrębnie rozporządzeń i dyrektyw [9]. UZASADNIENIE NOWELIZACJI - gdzie szukać? W odróżnieniu od wspólnotowych rozporządzeń i dyrektyw, polskie ustawy z zasady nie zawierają preambuł z uzasadnieniem i zamierzonymi celami, jakie przyświecały prawodawcy przy podejmowaniu decyzji o społecznej lub gospodarczej potrzebie ich wydania [1, 3]. W przypadku polskich ustaw, w tym ustaw nowelizujących, można jednak zapoznawać się z intencjami ich autorów, które są zawarte w uzasadnieniach ich projektów publikowanych w formie druków sejmowych dostępnych w[...]

Nasiona chia DOI:10.15199/65.2017.4.9


  Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica) nazywana chią, to gatunek rośliny należącej do rodziny jasnotowanych (Lamiaceae). W przemyśle spożywczym coraz częściej wykorzystuje się nasiona szałwii hiszpańskiej do produkcji żywności. Są one dodawane m.in. do pieczywa, batonów, musli, a nawet masła. Surowiec ten jest popu-larny ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Badania naukowe wskazują na wysoki potencjał prozdrowotny nasion chia. Wymienia się tu przede wszystkim działanie hipoglikemiczne i hipolipemiczne. Nasiona chia charakteryzują się również wysoką aktywnością przeciwutleniającą.W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie żywieniem, w kontekście poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Na rynku produktów spożywczych pojawiają się coraz nowsze artykuły, nazywane żywnością prozdrowotną, funkcjonalną czy superfoods. Wiele surowców, takich jak orzechy, nasiona, owoce tropikalne, a także pre- i probiotyki, dodaje się m.in. do napojów, produktów zbożowych oraz produktów mlecznych w celu podniesienia ich wartości żywieniowej [4]. Jednym ze składników, które cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród dietetyków i technologów żywności, jak i u zwykłych konsumentów są nasiona chia [14]. Nasiona chia są surowcem pozyskiwanym z szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), jednorocznej rośliny zielnej należącej do rodziny jasnotowanych (Lamiaceae). Tysiące lat temu podczas religijnych ceremonii Aztekowie i Majowie składali te nasiona bogom w ofierze. W okresie prekolumbijskim wykorzystywane były jako jeden z podstawowych pokarmów spożywanych przez ludy zamieszkujące Amerykę Środkową. Stosowano je również w celach leczniczych [15, 23]. Obecnie są powszechnie dostępne w sprzedaży. Producenci żywności wykorzystują nasiona również do wzbogacania wielu produktów spożywczych, w tym batonów, pieczywa, wafli ryżowych, musli, a nawet masła. W artykule omówiono ich właściw[...]

 Strona 1