Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"10.15199/13.2019.6.5"

GitLab - NARZĘDZIE ZESPOŁOWEJ PRACY PROGRAMISTÓW DOI:10.15199/13.2019.6.5


  Realizację projektu informatycznego można podzielić na kilka etapów. Do tych etapów zalicza się: analizę potrzeb - w tym realizację dokumentacji produktu, implementację zakończoną utworzeniem gotowego produktu, wdrożeniem całości do użytkowania oraz utrzymanie wraz z rozwojem całego systemu i infrastruktury. W projektach IT (ang. Information Technology) powstaje oprogramowanie służące do wspierania lub realizacji wszelkich zdefiniowanych potrzeb. Wytworzenie oprogramowania jest obiektem dziedziny inżynierii oprogramowania, której celem jest dostarczenie zasad postępowania i tworzenia oprogramowania w oparciu o istniejące teorie, modele metody i narzędzia. Każde wytworzone oprogramowanie powinno charakteryzować się zgodnością z dokumentacją, łatwością utrzymania i rozwoju, niezawodnością, bezpieczeństwem, wydajnością, efektywnością oraz w szczególnych przypadkach skalowalnością. Osiągnięcie powyższej specyfikacji nie jest łatwe ze względu na złożoność i zmienność systemów oraz procesów składających się na całokształt inżynierii oprogramowania. Nie można również uniknąć błędów jakie łatwo popełnić realizując projekty IT. Spośród wielu istniejących metodologii tworzenia oprogramowania należy wyróżnić dwie najważniejsze: proces ujednolicony RUP (ang. Rational Unified Process) oraz metody zwinne (ang. Agile Methods). W obu metodologiach założeniem jest iteracyjne tworzenie oprogramowania opierające się na spiralnym modelu procesów tworzenia oprogramowania [1]. W przypadku bardzo dużych korporacyjnych projektów z długim terminem realizacji zalecana jest metodologia RUP. W pozostałych projektach doskonale sprawdza się zwinna metoda Scrum, przede wszystkim przez fakt, że każdy postęp w projekcie jest realizowany iteracjami o określonej długości zwanymi sprintami, gdzie każda iteracja jest kompletnym cyklem. Scrum opisuje zasady postępowania, aby adaptacyjnie rozwiązywać złożone problemy. Zasady Scruma definiują na ogólnym poziom[...]

 Strona 1