Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Idkowiak"

Badanie wpływu wilgoci higroskopijnej i przemijającej na wartość opałową węgla pochodzącego z kopalń należących do Górnośląskiego Zagłębia Węglowego DOI:10.15199/62.2018.2.4


  Chociaż obecnie węgiel budzi wiele kontrowersji w zakresie ochrony środowiska, to na korzyść przemawia jego względnie niska cena. Zasoby węgla są dostępne we wszystkich regionach świata i szacuje się, że zostaną wyczerpane za ok. 460 lat. Światowe zasoby węgla wg Euracoal wynoszą 726 mld t1). Wydobywany jest w ponad 50 krajach. Dostępność innych nieodnawialnych źródeł energii jest bardziej ograniczona niż w przypadku węgla. Europejska produkcja węgla stanowi 14% światowego wydobycia. Węgiel kamienny stanowi 81,9% a brunatny 18,1% zasobów tego minerału2). Największe zasoby węgla znajdują się w USA (238,3 mld t czyli 28,8% zasobów światowych). Pokaźne zasoby mają również Rosja (157,0 mld t) i Chiny (114,5 mld t). W Europie znaczące zasoby posiada Ukraina 206 97/2(2018) Dr hab. inż. Bogdan WYRWAS w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej na tym samym wydziale. Specjalność - biodegradacja i analityka związków powierzchniowo czynnych, modyfikacje i rozwój metod oznaczania związków powierzchniowo czynnych. Table. Classification of coal by types11) Tabela. Klasyfikacja węgla kamiennego wg typów11) Typ węgla Parametry klasyfikacyjne zawartość Ogólna charakterystyka części lotnych Vb, % zdolność spiekania RI dylatacjab, % ciepło spalania Qb c, Nazwa wyróżnik kcal/kg Węgiel płomienny 31,1 powyżej 28 poniżej lub równe 5 nie normalizuje się poniżej lub równe 7400 węgiel energetyczny do wszystkich typów 31,2 powyżej 7400 palenisk rusztowych i pyłowych Węgiel gazowopłomienny 32,1 powyżej 28 5-20 nie normalizuje się węgiel energetyczny 32,2 20-45 do wszystkich typów palenisk Węgiel gazowy 33 powyżej 28 45-55 węgiel energetyczny do palenisk rusztowych, komorowych, pyłowych Węgiel gazowokoksowy 34 powyżej 28 powyżej 55 węgiel energetyczny do wszystkich typów palenisk rusztowych i pyłowych Węgiel ortokoksowy 3[...]

The effect of mixing the supplying and receiving phases on transport of zinc(II) through polymer inclusion membranes Wpływ sposobu mieszania fazy zasilającej i odbierającej na transport cynku(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne DOI:10.15199/62.2015.11.8


  Zn cations were transported through polymer inclusion membrane in an app. consisting of 2 interconnected glass vessels, sepd. with a 17.8 mm thick membrane made of cellulose triacetate, 1-decyl-1,2,4-triazole and (BuO)3PO4. Each vessel was equipped with connector pipes to introduce a mech. stirrer and a sampler. Optionally, the app. was placed in an ultrasound bath (160 W, 40 kHz). In one of the vessels, the supply phase (1 mol/L) of an aq. soln. of ZnCl2 was placed, and the const. Cl (2 mol/L) concn. was maintained by addn. of NaCl. The mech., ultrasound or mech. supported with ultrasounds mixing was carried out at 20-60°C. The Zn concn. in the receiving phase was detd. each 1 h by titration. The increase of the process temp. from 20°C to 60°C resulted in an increase of Zn recovery from 27.35% to 48.54% for the mech. mixing, from 29.87% to 58.14% for ultrasound mixing, and from 47.02% to 99.90% for ultrasound - supported mech. stirring. Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu mieszania faz na transport kationów cynku(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne. Zastosowano trzy sposoby mieszania faz: mieszanie mechaniczne, mieszanie za pomocą ultradźwięków i mieszanie mechaniczne wspomagane ultradźwiękami. Każdy z eksperymentów prowadzono w temp. 20, 30, 40, 50 oraz 60°C. Na podstawie otrzymanych wyników scharakteryzowano proces transportu przez wyznaczenie parametrów charakterystycznych dla polimerowych membran inkluzyjnych, takich jak stała szybkości, strumień początkowy i współczynnik przepuszczalności. Badania w różnych temperaturach pozwoliły również na określenie wartości energii aktywacji dla poszczególnych procesów. Ultradźwięki to dźwięki o częstotliwościach od 20 kHz do kilku gigaherców. Są one wykorzystywane w wielu procesach przemysłowych, np. w ekstrakcji, czyszczeniu, przyspieszaniu i inicjowaniu reakcji chemicznych, a także ługowaniu1-5). W większości procesów chemicznych używa się ich do zwiększania efe[...]

 Strona 1