Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Józef Borkowski"

Optimization of the unit circle approximation by a polygon

Czytaj za darmo! »

The paper presents two optimization criteria of the approximation of the unit circle by a polygon: minimization of maximum approximation errors and minimization of mean square approximation errors. It is shown that application of the unit circle approximation by a polygon requires to compromise between minimization of three types of errors. The most beneficial approximation parameters values range is obtain for optimal application of the presented unit circle approximation by polygon. Streszczenie. Przedstawiono dwa kryteria optymalizacji aproksymacji okręgu jednostkowego przez wielokąt: minimalizacja błędów maksymalnych aproksymacji i minimalizacja błędów średniokwadratowych aproksymacji. Wykazano, że zastosowanie aproksymacji okręgu jednostkowego wielokątem wymaga kompromisu pomiędzy minimalizacją trzech rodzajów błędów. Dla optymalnego stosowania przedstawionej aproksymacji przedstawiono zakres najkorzystniejszych wartości parametrów aproksymacji (Optymalizacja aproksymacji okręgu jednostkowego wielokątem). Keywords: unit circle, approximation, polygon, LIDFT. Słowa kluczowe: okrąg jednostkowy, aproksymacja, wielokąt, LIDFT. Introduction In modern signal processing in measuring, telecommunications, acoustics, controls, and many other systems, the digital signal processing (DSP) algorithms are used in more and more dominant range. Many sophisticated methods are developed for complex mathematical problems [1-6]. DSP algorithms are supplemented by the analog to digital (A/D) and digital to analog (D/A) conversion. In digital signal processing the theory of discrete signals is used and the description in frequency domain, based on the Fourier transform and Fourier series, is very important for such signals. The kernel function in these transformations is a complex exponential function, which has the geometric interpretation as the unit circle on the complex plane. For description of the signals and systems the Z transform is also app[...]

Wykorzystanie ablacji laserowej w zdobniczym grawerowaniu płytek ceramicznych


  Od chwili zbudowania pierwszego polskiego lasera mija dokładnie pół wieku. W tym czasie technika laserowa poczyniła znaczny postęp, a dzięki przyjaznemu oprogramowaniu i automatyzacji procesu obróbkowego zdominowała wiele gałęzi przemysłu. W ostatnich kilkunastu latach przejmuje dominację w obróbce materiałów niemetalowych, poczynając od cięcia tworzyw sztucznych, tekstyliów, po grawerowanie szkła czy ceramiki [1]. Zdobienie ceramiki nadal kojarzy się z długotrwałym procesem ręcznego malowania wzorów i wypalania ich w piecu [2]. Dzięki zastosowaniu obróbki laserowej skraca się czas dekorowania ceramiki, ogranicza zużycie energii, obniża ilość odpadów środowiskowych i, co najważniejsze, uzyskuje się powtarzalność wzorów [3]. Wykorzystanie komputerów i oprogramowania CAD/CAM przyśpiesza znacznie proces projektowania, daje możliwość gromadzenia i przechowywania wszystkich opracowanych aplikacji [4]. Również sięganie w dowolnym czasie do starych grafik nie nastręcza już problemu, a umożliwia modyfikowanie ich do aktualnych potrzeb [5, 6]. Taki rodzaj obróbki daje również możliwość wytwarzania małych partii wyrobów czy nawet wykonywania pojedynczych sztuk na indywidualne zamówienia [7], co do tej pory było bardzo drogie lub wręcz nieopłacalne. Zastosowanie laserowego dekorowania ceramiki w przemyśle wpłynęło również na spotęgowanie prac nad poprawieniem i udoskonaleniem jakości farb wykorzystywanych w tych zabiegach [8]. Barwniki wykorzystywane w laserowym dekorowaniu ceramiki powinny spełniać szereg wymogów mających na celu poprawienie efektu końcowego takiego zdobienia. Należy tu wymienić choćby czynniki zwiększające adsorpcję promieniowania [9]. W latach siedemdziesiątych zaobserwowano zjawisko, które polegało na odparowaniu warstwy wierzchniej obrabianego materiału pod wpływem strumienia fotonów. Takie "fotoodrywanie" zwane ablacją laserową wykorzystywane do czyszczenia dzieł sztuki [10, 11] czy konstrukcji metalowych może wys[...]

 Strona 1