Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Łach"

Wytwarzanie i właściwości geopolimerów na bazie tufu wulkanicznego


  WPROWADZENIE Określenie "geopolimery" odnosi się do polimerów nieorganicznych, które są amorficznymi materiałami glinokrzemianowymi syntezowanymi w mocno zasadowym środowisku w temperaturze nie przekraczającej 100°C. Termin "geopolimer" został po raz pierwszy użyty w 1970 roku przez francuskiego naukowca - profesora Josepha Davidovitsa [1]. Podstawowe etapy geopolimeryzacji obejmują: roztwarzanie tlenków glinokrzemianowych w roztworze wodorotlenku sodu lub potasu, dyfuzję rozpuszczonego glinu i krzemu z powierzchni cząstek do przestrzeni międzycząsteczkowej, tworzenie się fazy żelu w wyniku polikondensacji pomiędzy dodanym roztworem krzemianu oraz glinem i krzemem, następnie utwardzanie fazy żelowej [2]. Reakcja polikondensacji nie jest reakcją samorzutną i konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz. Jej rozpoczęcie następuje po podwyższeniu temperatury powyżej 35°C. Reakcjom polikondensacji towarzyszy wydzielanie produktu ubocznego, którym najczęściej jest woda [3]. Właściwości i zastosowania geopolimerów są przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, a zakres potencjalnych zastosowań obejmuje miedzy innymi: materiały odporne na wysoką temperaturę, izolacje termiczne, płytki ceramiczne, przedmioty dekoracyjne, różnego rodzaju materiały budowlane, zbiorniki odpadów radioaktywnych i toksycznych, pokrycia stali itp. [4]. Coraz większe znaczenie spoiwa geopolimerowe zyskują w technologiach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i ogólnie w ochronie środowiska. Produkty na bazie geopolimerów o właściwościach takich jak duża wytrzymałość początkowa, szybkie wiązanie, mała przepuszczalność, dobra kwasoodporność, a także niewielki koszt wytwarzania mają liczne możliwości zastosowań do unieszkodliwiania odpadów, np.: osłony powierzchni wysypisk i składowisk odpadów, trwały materiał do hermetyzacji odpadów niebezpiecznych, immobilizacja odpadów toksycznych zawierających arsen, rtęć, ołów itp. [5]. Znane są również możliwośc[...]

Badania procesów spiekania i właściwości kompozytów na osnowie miedzi zawierających tuf wulkaniczny DOI:10.15199/28.2015.4.4


  This paper describes metal matrix composites reinforced with different type of ceramic particles. The most important types of ceramics reinforced metal composites as well as new trends associated with the use of porous particles or spheres as reinforced particles were presented. A brief overview of volcanic tuff from the region of Krzeszowice and electrolytic copper powder was presented. Manufacturing method of copper matrix composites containing different volume fractions of volcanic tuff was described. Using dilatometer the thermal analysis of sintering process of copper matrix composites with varying content of tuff was conducted. Dilatometric study was performed in two sintering atmospheres: nitrogen 6.0 and hydrogen 6.0. The effect of the sintering atmosphere and an addition of tuff on the kinetics of sintering process and shrinkage (density) of obtained composites was examined. The higher content of the tuff particles, the lower shrinkage during sintering. The use of a hydrogen atmosphere during sintering results in a greater density of the sintered composites in comparison to nitrogen one. The results of properties research of sintered copper matrix composites reinforced with tuff were presented. The influence of the contents of tuff on the electrical conductivity and softening temperature are shown. The addition of tuff increases the softening temperature. It is of key importance in the case of application of such materials for electrodes to resistance welding. This paper presents examples of microstructures of sintered copper matrix composites reinforced with tuff of volcanic origin. Distribution of introduced particles is uniform. The quality of particle — matrix connection is satisfactory. The results of these studies shows that volcanic tuff can be an interesting material used as reinforcement in metal matrix composites. Key words: powder metallurgy, copper matrix composites, sintering, volcanic tuff, resistance welding electr[...]

 Strona 1