Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Sobczyński"

Spawacz, cz. 4 DOI:


  "Lekcje bhp" pomyśleliśmy jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Jako materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie. Pierwszą lekcję (w kilku częściach) poświęcamy zawodowi spawacza. Lesław Zieliński w numerach 11-12/2016 scharakteryzował m.in. podstawowe czynności wykonywane przez spawacza, wymagane kwalifikacje, stanowisko pracy, zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi. Zbigniew Jóźwiak w numerze 1/2017 spojrzał na pracę spawacza pod kątem ergonomii. W czwartym odcinku Marcin Sobczyński i Ryszard Szefler, specjaliści z firmy Robod, podpowiadają, jak skutecznie i optymalnie dokonać doboru środków ochrony indywidualnej dla spawaczy. | Redakcja.Dobierając środki ochrony indywidualnej na stanowiskach spawalniczych często zastanawiamy się, jakie rodzaje ochron zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych należy zastosować? Warto podkreślić, że prace wykonywane na stanowiskach spawalniczych w zdecydowanej większości przypadków wymagają zastosowania śoi. Wynika to wprost z obowiązujących przepisów m.in. "Wykazu rodzajów prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej" (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - załącznik 2, tabela 2; t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.). Jak dobrać śoi dla spawaczy? Przed podjęciem decyzji o zakupie odzieży ochronnej czy też rękawic warto zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowisku pracy (ryc. 1). Należy także przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w odniesieniu do realnych zagrożeń i realizowanych w rzeczywistości prac. Informacje, które otrzymamy z t[...]

 Strona 1