Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Częścik"

DEMANTEX - złoże filtracyjne do odmanganiania wody

Czytaj za darmo! »

W przemyśle napojowym podstawowym surowcem jest woda spełniająca wysokie wymagania jakościowe. Źródłem takich wód są wody podziemne, charakteryzujące się obecnością typowych dla nich zanieczyszczeń, jak związki żelaza, związki manganu i związki amonowe. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być z wody przeznaczonej na potrzeby technologiczne usuwane do jak najmniejszych zawartości. Usuwanie związków żelaza nie nastręcza na ogół żadnych trudności, znacznie trudniejsze jest usuwanie związków manganu. Trudności wynikają z faktu, że rozpuszczone związki manganu trudno ulegają hydrolizie do wodorotlenku manganu II, a ten dopiero przy[...]

DEMANTEX - złoże filtracyjne do odmanganiania wody DOI:

Czytaj za darmo! »

W gospodarce komunalnej związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz w przemyśle przetwórstwa spożywczego podstawowym surowcem jest woda spełniająca wysokie wymagania jakościowe. Źródłem takich wód są wody podziemne, charakteryzujące się obecnością typowych dla nich zanieczyszczeń, jak związki żelaza, związki manganu i związki amonowe. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być z wody przeznaczonej na potrzeby technologiczne usuwane do jak najniższych zawartości. Usuwanie związków żelaza nie nastręcza na ogół żadnych trudności, znacznie trudniejsze jest usuwanie związków manganu. Trudności wynikają z faktu, że rozpuszczone związki manganu trudno ulegają hydrol[...]

UNITEX dla przemysłu napojowego i piwowarstwa - nowe możliwości produkcyjne i serwisowania stacji uzdatniania wody DOI:


  Współpraca CBW UNITEX z przemysłem napojowym, w tym browarniczym w temacie uzdatniania wody, datuje się od początku lat 90. ubiegłego wieku. Na przestrzeni z górą 25 lat wybudowaliśmy kilkadziesiąt instalacji uzdatniania wody tylko dla browarnictwa i przemysłu rozlewniczo-napojowego. Z tej perspektywy czasu można prześledzić rozwój spółki na podstawie oferowanych rozwiązań technologicznych i technicznych, które zastosowaliśmy w instalacjach uzdatniania wody służących do przygotowania wody: - pitnej - technologicznej, używanej bezpośrednio w technologiach produkcji piwa i napojów - kotłowej - chłodniczej - do mycia. W oferowanych przez nas instalacjach kładziemy szczególny nacisk na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb danego zakładu. W ofercie staramy się nie tyle uwzględnić bieżącą potrzebę metody uzdatniania wody, ile poprzez ocenę gospodarki wodno-ściekowej zakładu dobrać właściwe rozwiązania zapewniające zaopatrzenie w wodę na bieżąco, a także uwzględnić możliwości rozbudowy zakładu w przyszłości. Przy doborze urządzeń gwarantujących zamierzoną jakość uzdatnionej wody i wydajność instalacji nasza uwa[...]

 Strona 1