Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sun ZHENQUAN"

Partial discharge of oil-paper insulation under DC voltage superimposed AC voltage

Czytaj za darmo! »

The insulation of converter transformer is stressed by AC and DC voltages. To investigate partial discharge (PD) characteristic of oilpaper insulation, this paper designed a power source system of DC superimposed AC voltage. The testing sample is an air gap model in the middle of an insulation cardboard .A broadband current transformer is used to measure PD current recorded by an oscilloscope with a bandwidth of 5 GHz. Experiments are performed under AC,DC only, and DC superimposed AC voltages with the sample immersed in transformer oil. using electrode configurations that is parallel plate. The single PD pulses are anglicized by ORIGIN software. It is realized that the impulse current signals generated due to partial discharges under AC and DC voltages are different with amplitude, rise time, counts, duration and energy content PD pulse under AC voltage is of long duration pulse compared to that generated under DC voltage, and the PD pulse under DC superimposed AC voltage is stochastic. The key point is the moment (phase position) PD occurring moves to the zero point of the applied voltage than the case only under ac voltage. These will contribute to the development of effective PD monitoring systems for oil-insulated converter transformer. Streszczenie. Izolacja transformatorów w przekształtnikach jest narażona na napięcia AC i DC. Przeprowadzono analizę wyładowań niezupełnych w izolacji z papieru olejowego w systemach napięcia stałego z obecnością składowej przemiennej. Zarejestrowano wyładowania przy użyciu oscyloskopu o paśmie 5 GHz. Badania przeprowadzona dla napięcia DC, AC oraz DC plus AC. Impulsy prądu wyładowań mają inną amplitudę, czas narastania i energię w zależności od rodzaju napięcia. Istotną sprawą jest napięcia. Zaproponowano efektywna metodą monitorowania jakości izolacji transformatorów w przekształtnikach. (Wyładowania niezupełne w izolacji z papieru olejowego pod wpływem napięcia stałego ze składową przemienną). Keyword[...]

Partial discharge activity in oil - paper insulated system under DC superimposed AC and harmonic voltage

Czytaj za darmo! »

In the present study, the partial-discharge activity under nonstandard voltage formed by ac, harmonic, and dc voltages was studied. It is identified that the negative dc voltage superposed with ac and high frequency harmonic enhances the discharge activity in the medium and if the negative dc voltage is superposed with ac and low frequency harmonic, it can mitigate the discharge activity. The signal of the partial discharges in oil-paper insulated systems under the composite voltage formed by dc superposed with ac and harmonic voltages, has a dominant frequency content at around 20 MHz. Streszczenie. Analizowano wyładowania niezupełne przy niestandardowych napięciach złożonych z napięć AC i DC. Stwierdzono, że obecność napięcia stałego zwiększa prawdopodobieństwo wyładowań. Zbadano wyładowania niezupełne w izolacji papierowo-olejowej. (Wyładowania niezupełne w izolacji papierowo-olejowej przy napięciu DC oraz składowej AC) Keywords: Harmonic voltage ,composite voltage, oil-paper insulated system, partial discharge. Słowa kluczowe: iziolacja olejowo-papierowa, wyładowania niezupełne. Introduction HVDC power transmission networks are widespread nowadays and converter transformers form key components of these systems. The insulation structure is same as in conventional power transformer but it is stressed with dc, ac, and harmonic voltages[1]. The major insulation in transformer is a combination of pressboard material and the transformer oil, which is a multi-dielectric system.[2, 3].The manufacturers estimate the quality of the insulation of the converter transformer by performing certain routine tests before installation, which includes AC voltage withstand test, DC voltage test with simultaneous partial discharge measurement, polarity reversal test with partial discharge (PD) measurement etc [4]. Considerable research work of PDs in oil-paper insulation system under ac or dc voltages have been performed for long time [5-9]. Howeve[...]

 Strona 1