Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Błażej Hanyż"

Nowoczesne materiały izolacyjne - pianka PIR


  W artykule przedstawiono potrzeby w zakresie nowoczesnych systemów izolacyjnych. Pokazano różnice właściwości użytkowych poszczególnych rodzajów materiałów. Przedstawiono efekty opracowania i wdrożenia technologii nowoczesnego materiału izolacyjnego, jakim jest poliuretanowa pianka PIR. Słowa kluczowe: izolacja, materiały izolacyjne, poliuretanowa pianka, poliizocyjanuran, odporność pożarowa.Dobre, nowoczesne materiały izolacyjne są niezbędne w produkcji wielu wyrobów. Można tu wymienić np. płyty warstwowe, drzwi zewnętrzne i chłodnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia do podgrzewania wody, samochody ciężarowe i kontenery izolowane termicznie. Są one także wykorzystywane jako termoizolacja dachów, rurociągów i instalacji przemysłowych. Rola materiałów izolacyjnych jest duża i stalewzrastawraz ze wzrostemcen ogrzewania,wtymcen paliw i energii elektrycznej (rysunki 1, 2) [1]. Do poprawy efektywnościwtej dziedzinie zobowiązują też rozporządzenia krajowe i Dyrektywy Unijne [2], a szczególnie zobowiązanie do zmniejszenia emisji CO2 (rysunek 3) oraz optymalizacja zużycia energii i poszukiwanie oszczędności. Obowiązujące wymagania stawiają coraz większe wymagania materiałom izolacyjnym. Klienci oczekują termoizolacji o jak najwyższej odporności ogniowej, możliwie małej grubości, małym ciężarze właściwym i oczywiści o jak największej trwałości. Poliuretanowe materiały izolacyjne Pianka poliuretanowa jest tworzywem [...]

 Strona 1