Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Respondek"

Wpływ termicznego ugięcia tafli szklanych na obciążenia eksploatacyjne w szybach zespolonych DOI:10.15199/33.2017.10.27


  Szyba zespolona składa się z dwóch lub więcej tafli szkła przedzielonych szczelną komorą wypełnioną gazem. Czynniki, takie jak zmiana ciśnienia atmosferycznego, temperatury gazu w komorze oraz działanie wiatru wywołują charakterystyczne dla tego typu konstrukcji obciążenia i ugięcia (rysunek 1).Ważnymczynnikiemwpływającym na wypadkowe obciążenia i ugięcia składowych szyb zestawu są również zmiany ciśnienia gazu w komorze, spowodowane zmianami objętości tej komory związanymi z ugięciem obciążonych klimatycznie tafli szkła. Zagadnienie jest ważne nie tylko w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji. Wypukłe lub wklęsłe formy ugiętych szklanych tafli powodują zniekształcenie odbitego w szybie obrazu, co pogarsza walory estetyczne elewacji, szczególnie przy dużej powierzchni przeszkleń. Celem przedstawionych w artykule badań modelowych jest analiza skutków termicznego ugięcia tafli szkła zachodzącego podczas eksploatacji szyb zespolonych. Zjawisko to jest spowodowane zróżnicowaną temperaturą powierzchni szyb składowych zestawu. Obciążenie wypadkowe w szybach zespolonych Metodę określenia wypadkowego obciążenia w szybach składowych zestawu jednokomorowego przedstawiono w [1, 2, 5, 6, 8]. W modelach tych założono swobodne podparcie szyb składowych na krawędziach oraz liniową zależność ugięcia od wypadkowego obciążenia szyb, czyli brak ugięć większych niż grubość szkła [3]. W artykule [9] analizowano to zagadnienie w przypadku szyb wielokomorowych. Wcelu obliczenia wypadkowego obciążenia szyb kluczowe jest określenie eksploatacyjnego ciśnienia gazu pe w szczelnej komorze. Znajomość tej wielkości pozwala na określenie obciążenia szyb zestawu na zasadzie różnicy ciśnienia. Zakłada się, że gaz w komorze spełnia prawo gazowe (1) gdzie: p0, T0, ν0 - początkowe parametry gazu w komorze: ciśnienie [kPa]; temperatura [K]; objętość [m3]; pe, Te, νe - parametry eksploatacyjne - analogicznie jak wyżej. Po rozwi[...]

 Strona 1