Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Wojtczak"

PRZEGLĄD ODBIORNIKÓW SZEROKOPASMOWYCH I REJESTRATORÓW SYGNAŁU RADIOWEGO DOI:10.15199/13.2019.6.6


  W obecnych czasach komunikacja radiowa jest szeroko stosowana w różnych aspektach życia, co umożliwia łączność pomiędzy użytkownikami prywatnymi, podmiotami użyteczności publicznej oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Szczególne znaczenie dla rozwoju komunikacji radiowej ma technologia ultraszerokopasmowa, która w porównaniu z konwencjonalną technologią wąskopasmową ma szansę zapewnić wysoką szybkość transmisji danych, przy stosunkowo niewielkim zużyciu energii elektrycznej, w związku z czym technologie szerokopasmowe od kliku lat są tematem wdrożeń oraz wielu badań i publikacji [1-3]. Jednym z elementów systemu komunikacji ultraszerokopasmowej jest odbiornik szerokopasmowy, nazywany inaczej skanerem radiowym lub skanerem częstotliwości, charakteryzujący się bardzo rozległym zakresem częstotliwości pracy. Zwykle wynosi on od kilkudziesięciu kHz aż do nawet kilku GHz, z możliwością szybkiego przeszukiwania pasm radiowych i odbioru stacji pracujących w różnych modulacjach. Urządzenia takie umożliwiają min. nasłuch CB radia, pasm krótkofalowych, częstotliwości lotniczych a także wielu innych środków komunikacji. Zasada działania odbiorników polega na bardzo szybkim automatycznym przestrajaniu na uprzednio zaprogramowane częstotliwości lub szybkim krokowym skanowaniu w wybranym przedziale częstotliwości. W przeważającej części obecnie funkcjonujących systemów radiowych mamy do czynienia z sygnałami kwadraturowymi, nazywanymi też sygnałami lub próbkami IQ. Dwa sygnały okresowe są kwadraturowe, gdy są w stosunku do siebie przesunięte w fazie o 90o. Sygnał odniesienia, będący "w fazie" oznacza się literą "I", a sygnał przesunięty o 90o (czyli będący w kwadraturze do I), oznacza się literą "Q" [4]. Artykuł ma na celu przybliżyć czołowych producentów odbiorników szerokopasmowych oraz rejestratorów sygnału radiowego na polskim i światowym rynku oraz przedstawić najnowsze rozwiązania z zakresu odbiorników ultraszero[...]

RICH COMMUNICATION SERVICE - NOWA JAKOŚĆ W KOMUNIKACJI MOBILNEJ? DOI:10.15199/13.2019.7.11


  Rich Communication Service jest standardem komunikacji pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych. System już od kliku lat promowany jest jako rozszerzenie dotychczasowego standardu SMS, a w niedalekiej przyszłości jako całkowity jego zastępca. Pierwsze wzmianki o standardzie RCS pochodzą jeszcze sprzed 2010 roku [1, 2, 5] jednak do tej pory jego rozwój nie był zbyt dynamiczny. Wszystko zmieniło się gdy intensywne prace nad wdrażaniem nowego standardu rozpoczął czołowy gracz na rynku - gigant z Mountain View - Google [6]. Po rozpoczęciu intensywnych prac przez Google do projektu przystąpili również europejscy i amerykańscy operatorzy telefonii mobilnej, Microsoft oraz producenci telefonów komórkowych, zarówno Ci najbardziej znani jak LG czy Lenovo, ale również mniejsze chińskie marki, a także młode dopiero raczkujące na rynku przedsiębiorstwa [5]. Na czym polega rewolucyjność standardu RCS w stosunku do dostępnych już na rynku rozwiązań? RCS wprowadza m.in.: czaty grupowe, wskaźniki pisania, potwierdzenie odczytu oraz przesyłanie plików o pojemności nawet do 100 MB [3, 4], co brzmi naprawdę imponująco w porównaniu z tradycyjnym MMSem, który teoretycznie nie ma ustalonego limitu transmisji danych, jednak w przypadku większości operatorów jest to wielkość rzędu 300 kB [7, 8]. Przedstawione funkcje są oczywiście już od dawna dostępne za pośrednictwem komunikatorów takich jak Messenger czy WhatsApp [9, 10], jednak ideą RCS nie jest stworzenie kolejnego komunikatora, który użytkownik może pobrać i zainstalować na swoim telefonie. RCS będzie dostępny jako standard komunikacji, fabrycznie zainstalowany na smartfonie. Idea jest zbliżona do dostępnego już w systemie iOS 5 iMessage, który jest ściśle zintegrowany z wiadomościami SMS/MMS [11]. HISTORIA RCS Inicjatywa biznesowa Rich Communication Suite została utworzona w 2007 roku. W lutym 2008 roku projekt RCS został oficjalnie zatwierdzony przez Stowarzyszenie GSM i powołany zo[...]

ARCHITEKTURA I KONFIGURACJA NARZĘDZI DO PRACY W ZESPOLE PROGRAMISTYCZNYM W METODYCE SCRUM DOI:10.15199/13.2019.7.10


  Architecture and configuration of tools for working in a programming team in the Scrum methodology.Wytwarzanie systemu informatycznego jest realizowane z wykorzystaniem narzędzi ułatwiających każdy etap realizacji projektu. Mnogość narzędzi jest uwarunkowana potrzebami oraz wymaganiami skonstruowanymi indywidulanie pod każdy z projektów. Obecnie jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest Gitlab, które doskonale sprawdza się w metodyce SCRUM. GitLab zawiera wszystkie elementy wspomagające rozwiązywanie problemów, które są postawione przed zespołem deweloperskim. W przypadku, gdy realizowane procesy związane z dostarczaniem oprogramowania są, z wielu powodów, indywidualne sprecyzowane to organizacje decydują się na wdrożenie odpowiednich narzędzi. Narzędzia te mają zastąpić mechanizmy wbudowane w GitLab rozszerzając funkcjonalności o dodatkowe możliwości oraz dodając nowe, często specjalizowane, rozwiązania. Poniższy artykuł opisuje najczęściej wykorzystywane narzędzia, ich architekturę oraz przedstawia konfigurację systemów i usług w wariancie Self-Managed. Rozwiązanie Self-Managed pozwala organizacji na samodzielne wdrażanie narzędzi we własnej architekturze, zwiększając tym samym kontrolę, personalizację i bezpieczeństwo przechowywanych danych kosztem zapewniania dostępności oraz skalowalności serwisów. Możliwe jest również wdrożenie w chmurze usług innych dostawców [1][2]. ANALIZA ORAZ PLANOWANIE - JIRA Jira to narzędzie do tworzenia oprogramowania dla zespołów korzystający[...]

 Strona 1