Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz GRANAT"

Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów trudnospajalnych. Cz. 1. Wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność powłoki galwanicznej do podłoża niemetalowego DOI:10.15199/40.2017.5.8


  Przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na lutowanie miękkie ze stopem aluminium PA38 (6060). Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano próbne złącza lutowane na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych oraz badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej. Słowa kluczowe: kompozyt grafitowy, aktywacja powierzchni, galwaniczna powłoka miedziana, lutowanie miękkie, stop aluminium PA38 (6060) 1. Wstęp Spajanie materiałów takich, jak ceramika, grafit i materiały kompozytowe na osnowie grafitu stanowi zwykle duży problem technologiczny. Połączenia te są zwykle wykonywane poprzez procesy lutowania wysokotemperaturowe w próżni, w których decydujący wpływ mają zjawiska o charakterze dyfuzyjnym [3]. Połączenia materiałów o budowie kompozytowej na osnowie grafitu z aluminium i jego stopami znajdują zastosowanie w urządzeniach przewodzących prąd elektryczny, dlatego też złącza muszą cechować się odpowiednią przewodnością elektryczną i wytrzymałością mechaniczną. Dobrą przewodność elektryczną można uzyskać stosując połączenie metaliczne uzyskane w procesie lutowania miękkiego i twardego. Lutowanie grafitu w sposób bezpośredni jest jednak niemożliwe do wykonania z uwagi na brak jego zwilżalności lutami miękkimi i twardymi [5]. Aby wykonać połączenia lutowane o dobrych właściwościach eksploatacyjnych niezbędne jest zastosowanie w procesie lutowania warstw pośrednich nanoszonych na powierzchnię kompozytu grafitowego. Dobrym rozwiązaniem wydaje się tu zastosowanie powłok galwanicznych, głównie z uwagi na możliwość kontrolowanego nanoszenia nawet bar- Issues concerning the preparation of a graphite composite surface before deposition of a galvanised copper coating and its in[...]

 Strona 1