Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Bajor"

Przyłączenie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 do KSE DOI:10.15199/74.2015.11.5


  Planowana Morska Farma Wiatrowa Baltica-3 (w skrócie MFW Baltica) o łącznej mocy 1045,5 MW, określonej w warunkach przyłączenia, ma zostać zlokalizowana na Bałtyku na obszarze wskazanym decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z kwietnia 2012 r. Warunki przyłączenia do sieci przesyłowej MFW Baltica uzyskała od PSE Operator w październiku 2012 r. Miejscem przyłączenia MFW, wskazanym przez operatora ma być pole w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec. W warunkach przyłączenia wskazano również inwestycje, jakie należy zrealizować, aby umożliwić wyprowadzenie pełnej mocy z MFW Baltica. Wobec powyższego, jak również z uwagi na bardzo wysoką, niespotykaną dotąd w P olsce moc przyłączeniową farmy wiatrowej, przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego istotna jest odpowiedź na pytania: ● Jakie są techniczne możliwości wyprowadzenia mocy (1045,5 MW) z morskiego obszaru do punktu przyłączenia w stacji 400 kV Żarnowiec? ● Jaki jest wpływ wyprowadzenia mocy z MFW Baltica na bezpieczeństwo KSE przy uwzględnieniu etapów budowy MFW oraz planów rozwojowych KSE (ograniczenia w pracy MFW lub potrzeba rozwoju sieci elektroenergetycznej)? Na zamówienie PGE Energia Odnawialna, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oraz Energoprojekt Kraków opracowały "Wstępne Techniczne Studium Wykonalności Przyłącza w relacji Morska Farma Wiatrowa Baltica-3 - punkt przyłączenia wskazany przez Operatora". Studium odpowiedziało na powyższe pytania. Analiza wariantów wyprowadzenia mocy Przeanalizowano możliwości wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o mocy znamionowej 1050 MW do rozdzielni 400 kV stacji Żarnowiec. Praca nad projektami systemu wyprowadzenia mocy z MFW obejmowała cztery główne zagadnienia: ● Platformy na morzu (liczba: platform, transformatorów, konwerterów w przypadku połączeń stałoprądowych). ● Sieć połączeń podmorskich (kable wysokonapięciowe łączące sieć [...]

 Strona 1