Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAMILA ORACZ"

Identyfi kacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań utleniania cyny i niklu jako warstwowych powłok galwanicznych na bazie cienkich drutów z żelaza Armco oraz czystej miedzi. Grubość powłok galwanicznych wynosiła 0,003 mm. Tytułem kontrastu zaimplantowano złoto do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów. Analizowano zmiany pierwiastka podstawowego - metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed [...]

 Strona 1