Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"G. APONTE"

Core magnetization effects on the frequency response analysis of transformers

Czytaj za darmo! »

The transformer frequency response analysis test can be influenced in the low frequency range by the presence of core ferromagnetic remaining magnetization, avoiding a further and precise analysis of the measured data. The first stage to avoid this effect is the magnetization identification, what is mainly made comparing different FRA traces at low frequency, where the core effects are visible and then the residual flux must be removed to obtain an adequate measurement, applying DC voltage following an experimental process explained in the article. Streszczenie. Obecność pozostałości magnetycznej rdzenia ferromagnetycznego transformatora może mieć wpływ na wyniki badanie odpowiedzi częstotliwościowej w zakresie niskich częstotliwości pomijając dalszą, precyzyjną analizę danych pomiarowych. W artykule wyjaśniono metodę uniknięcia tego efektu przez identyfikację magnesowania, co jest głównie dokonywane przez porównanie różnych odpowiedzi częstotliwościowych przy niskiej częstotliwości, gdzie widoczne są wpływy rdzenia w konsekwencji resztkowy strumień powinien być usunięty przez zasilanie napięciem stałym podczas badania eksperymentalnego. (Korekcja wpływu pozostałości magnetycznej rdzenia przy analizie częstotliwościowej transformatora) Keywords: transformers, residual magnetization, frequency response analysis Słowa kluczowe: transformatory, magnetyzacja resztkowa, analiza odpowiedzi częstotliwościowej. Introduction The Frequency Response Analysis (FRA) is a widespread diagnostic technique that measures the behaviour of the power transformer when a low voltage sinusoidal wave is applied in a wide frequency bandwidth. This measurement can be considered as a fingerprint of the transformer, used to examine the condition of its internal elements without untanking. Therefore, the SFRA measurement can be done as a predictive method to assess the transformer condition or when an event, that could have been affected the transformer, has occu[...]

 Strona 1