Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Włodarczyk"

Cyberbezpieczeństwo systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną


  Systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami komputerowymi. Systemy te są przedmiotem intensywnej inwigilacji prowadzonej nie tylko przez środowiska hakerów, ale także przez zespoły zajmujące się profesjonalnie walką cybernetyczną. Do niedawna bezpieczeństwo infrastruktury przemysłowych systemów sterowania było osiągane przede wszystkim przez stosowanie proceduralnych i technicznych środków ochrony fizycznej obiektów sterowania, a także ich separację od innych sieci, w tym publicznych. Postęp technologiczny, wymagania efektywności ekonomicznej i reguły wolnorynkowe, a także rozwój technik internetowych stymulują rozwój rozproszonych, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, które zwiększają efektywność procesów sterowania i zmniejszają koszty wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to konieczność stosowania i ciągłego doskonalenia rozwiązań, zapewniających ochronę cybernetyczną takich systemów. Jednakże różnice między typowymi sieciami teleinformatycznymi a sieciami sterowania, dotyczące zarówno ich architektury, jak i zadań systemów ochrony, powodują konieczność opracowania nowych zabezpieczeń, dostosowanych do specyficznych właściwości i uwarunkowań funkcjonowania sieci przemysłowych. Tworząc mechanizmy bezpieczeństwa dla systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną należy brać pod uwagę wiele uwarunkowań, m.in. wymienionych poniżej. - Przemysłowe sieci sterowania projektowano przyjmując m.in. jako główny priorytet zapewnienie ciągłości ich działania, bez uwzględniania wymagań w zakresie ochrony przez zagrożeniami cybernetycznymi. - Mechanizmy bezpieczeństwa muszą być w pełni zintegrowane z istniejącymi rozwiązaniami, nie powodując degradacji charakterystyk jakościowych procesów sterowania. - W trakcie projektowania sieci i rozwiązań sterowania nie przewidywano ich zdalnego s[...]

 Strona 1