Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Alina KARWOWSKA-LAMPARSKA"

Normalizacja w zakresie EMC

Czytaj za darmo! »

Dyrektywy EMC, zarówno obecna wersja jak i wersja znowelizowana, obowiązująca od 20.07.2007 są aktami prawnymi podającymi ogólne sformułowania wymagań zasadniczych. Natomiast szczegóły techniczne i wymagania techniczne są zawarte w odpowiednich normach. W referacie jest omówiony zakres obowiązywania obu dyrektyw, podane wyłączenia z tego zakresu, rodzaje norm EMC oraz normy zharmonizowane z Dyr[...]

Profesor Stefan Manczarski pionier polskiej telewizji

Czytaj za darmo! »

Telewizja w obecnej formie jest naturalną konsekwencją rozwoju nauki i techniki oraz wynikiem pracy wielu uczonych, techników iwynalazców, którzy systematycznie opracowywali elementy skomplikowanego zespołu urządzeń, niezbędnych do realizacji podstawowych procesów techniki telewizyjnej. Historię rozwoju telewizji dzieli się na trzy okresy: odkryć, badań podstawowych oraz poszukiwania dróg rozwiązania zagadnienia; realizacji telewizji za pomocą urządzeń mechaniczno-optycznych; realizacji telewizji elektronowej. Okres odkryć i badań podstawowych Wykorzystanie prądu elektrycznego do przesyłania obrazów na odległość zaproponowano już w XIX wieku, brakowało jednak przetwornika optyczno-elektrycznego, umożliwiającego zamianę informacji optycznych na sygnały elektryczne. Takie mo[...]

Podstawowe założenia koncepcji cyfryzacji naziemnej telewizji programowej w Polsce

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł nawiązuje do dyskusji prowadzonych w gronie specjalistów Instytutu Łączności na temat możliwej w aktualnych warunkach strategii przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w naziemnej sieci telewizji programowej w Polsce. Artykuł nawiązuje do opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury w styczniu br. planu wspomnianego przejścia analogowo- -cyfrowego i zawiera propozy[...]

Profesor Janusz Groszkowski inspirator i współtwórca badań nad telewizją Referat na konferencję okolicznościową w Politechnice Warszawskiej, listopad 2010

Czytaj za darmo! »

Profesor dr inż. Janusz Groszkowski był niewątpliwie najwybitniejszym uczonym i inżynierem, a także organizatorem życia naukowego - i we właściwej proporcji także gospodarczego - przedwojennej Polski w dziedzinie, jak byśmy to dziś określili, elektroniki. Miał niezwykle szerokie zainteresowania, poczynając od młodzieńczego zaangażowania w radiotelegrafię, radiofonię i telewizję, a kończąc na teorii generacji i stabilizacji częstotliwości. Prawdopodobnie z praktycznych zainteresowań wywodziło się także jego zainteresowanie konstrukcją lamp elektronowych i techniką wysokiej próżni. Powszechnie znane przymioty charakteru, takie jak życzliwość dla ludzi, gotowość ich wspierania i pomocy oraz wybitne zdolności organizatorskie, zjednywały mu rzesze przyjaciół i zwolenników, co stanowiło o tym, że profesor był dla otoczenia autorytetem nie tylko naukowym, ale i moralnym. Autorzy tego opracowania znali osobiście profesora, najpierw jako jego studenci, a potem jako pracownicy Instytutu, uważają więc, że w każdym z nich jest nadal jego cząstka. Takiego określenia użyli w 1978 roku podczas okolicznościowego spotkania w Instytucie Łączności, zorganizowanego z okazji 80-lecia urodzin profesora. Szerokie zainteresowania profesora wieloma dziedzinami elektroniki, jego fascynacja nowymi dziedzinami wiedzy zainicjowały w kierowanych przez niego instytutach prowadzenie badań naukowych, dotyczących nowych usług telekomunikacyjnych. W tej publikacji wybrano jako temat główny telewizję. Stała się ona bowiem chyba najpotężniejszą z masowych usług telekomunikacyjnych XX wieku i prawdopodobnie taką pozostanie ze względu na łatwość i powszechność dostępu do niej oraz niewątpliwą siłę oddziaływania i przez to ogromne znaczenie społeczne. W Polsce, mimo mizerii całości systemu telekomunikacyjnego w okresie powojennym, telewizja z całą pewnością wybiła się na czoło wśród innych usług telekomunikacyjnych i niemała w tym zasługa profesora Groszkowskiego [...]

 Strona 1