Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Rafał RYTEL-ANDRIANIK"

Detekcja i estymacja parametrów przyspieszającego obiektu przez radar z liniowo modulowaną falą ciągłą

Czytaj za darmo! »

Charakterystyczną cechą radarów z falą ciągłą jest to, że cały czas emitują sygnał. W przeciwieństwie do emitujących krótkie impulsy o dużej mocy radarów impulsowych, radary z falą ciągłą mają tę zaletę, że moc szczytowa transmitowanego sygnału jest równa lub zbliżona do jego mocy średniej. Wynika z tego wiele korzyści. Po pierwsze, systemy takie są prostsze w konstrukcji i zazwyczaj mogą by[...]

Zastosowanie modelu AR do analizy sygnału dopplerowskiego radaru z modulowaną falą ciągłą

Czytaj za darmo! »

Radar z modulowaną częstotliwościowo falą ciągłą FMCW Radar (ang. Frequency Modulated Continuous Wave Radar) emituje w przestrzeń ciągły sygnał o stałej amplitudzie i okresowo liniowo narastającej częstotliwości [1]. Zakładając, że w odległości r(t) od radaru znajduje się oświetlony obiekt punktowy, odbita od niego fala elektromagnetyczna dotrze do radaru po czasie τ(t) = 2r(t)/c, gdzie c jest prędkością światła. Fala ta jest w tego typu radarach zazwyczaj odebrana za pomocą odrębnej anteny odbiorczej, gdyż wykorzystanie jednej anteny do równoczesnego nadawania silnego sygnału i odbioru bardzo słabych ech powodowałoby niekorzystne przenikanie sygnału nadawanego do czułych układów odbiorczych i ,,zagłuszanie’’ sygnału użytecznego. W odbiorniku homodynowym, po w[...]

O pewnej metodzie odpornej estymacji wielomianowej fazy w warunkach zakłóceń impulsowych

Czytaj za darmo! »

W bardzo wielu praktycznych zagadnieniach przetwarzania sygnałów związanych z radiolokacją, telekomunikacją czy sejsmologią, wykorzystywane sygnały informacyjne czy pomiarowe są niestacjonarne. Najbardziej adekwatnym i najszerzej stosowanym modelem dla tej klasy sygnałów jest model z wielomianowa fazą. Teoretyczne uzasadnienie dla tego modelu wykorzystuje znane w analizie matematycznej twierdzenie Weierstrassa o aproksymacji funkcji ciągłej w przedziale domkniętym wielomianem. Zgodnie z tym modelem przyjmujemy, że interesujący sygnał ma postać: ze stałą amplitudą A i nieznanymi rzeczywistymi parametrami α0, α1,…, αM. W dalszych rozważaniach ograniczono się do przypadku M = 2, gdyż ten właśnie przypadek najczęściej pojawia się w zastosowaniach. Ponadto, dl[...]

System przetwarzania sygnałów w radarze MTD

Czytaj za darmo! »

Począwszy od jesieni 2006 r. przez ponad dwa lata zespół naukowców z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej współpracował z Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. przy skonstruowaniu i wyprodukowaniu mobilnego radaru średniego zasięgu. Był to pierwszy w RADWAR i jeden z pierwszych w kraju radarów wykorzystujących technikę wielokanałowej filtracji, znanej pod skrótem MTD (ang. Moving Target Detector). Dzięki tego rodzaju filtracji radar wykazuje lepszą zdolność wykrywania obiektów i znacznie wyższą odporność na zakłócenia pasywne niż rozwiązania stosowane poprzednio. Praca zespołu z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej miała charakter kompleksowy. Obejmowała wykonanie projektu wstępnego systemu pierwotne[...]

 Strona 1