Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Jasińska "

Moda na piwa bez alkoholu DOI:10.15199/64.2018.8-9.1


  Wstęp Piwa bezalkoholowe są obecnie integralną częścią światowego rynku piwa. W większości krajów Unii Europejskiej, dozwolona prawnie zawartość alkoholu w piwach bezalkoholowych wynosi do 0,5% obj., w Hiszpanii - do 1% obj., w USA - do 0,05% obj., a w krajach islamskich - do 0,1% obj. [3, 12, 17]. Piwo bezalkoholowe, zgodnie z wykładnią prawa polskiego [18], jest napojem przeznaczonym do spożycia, zawierającym alkohol etylowy w stężeniu nieprzekraczającym 0,5% obj. Co ciekawsze, kefir - mleczny produkt fermentowany, oprócz składników cennych żywieniowo zawiera niewielkie ilości alkoholu - ok. 1% [8]. Piwa standardowe i bezalkoholowe produkuje się z tych samych surowców, i chociaż są podobne wizualnie, stanowią zupełnie różne produkty. Profil sensoryczny tego drugiego napoju zwykle różni się od profilu piwa "z procentami". Zachowuje ono składniki prozdrowotne piwa, jest niskokaloryczne, może posiadać status napoju izotonicznego, a spożywane przez dorosłych - nie prowadzi do uzależnienia alkoholowego [5-6, 12-15]. Piwo bezalkoholowe było postrzegane jeszcze niedawno jako produkt wybrakowany, gorszej jakości czy mniej wartościowy. Silva i inni [15] badali gusta i odczucia konsumentów po spożyciu piwa bezalkoholowego w porównaniu z normalnym piwem. Rezultaty wskazują, że uczestnicy badania sugerowali się nazwą degustowanego piwa. Celowe umieszczenie nieprawidłowo opisanej etykiety na piwie bezalkoholowym spowodowało wyzwolenie pozytywnych emocji po jego wypiciu. Natomiast podanie poprawnych informacji o produkcie - wywoływało negatywne reakcje wśród oceniających. Z kolei badania prowadzone we Włoszech [9] wykazały, że respondenci wskazywali mężczyzn, szczególnie w młodym wieku, jako osoby preferujące konsumpcję piwa bezalkoholowego, ze względu na bardziej słodowy niż owocowy charakter tego piwa. Wzrost świadomości społeczeństwa w Polsce sprawia, że po piwo bezalkoholowe sięgają nie tylko kierowcy, ale i ludzie poszukujący nowych sma[...]

Charakterystyka owoców wybranych odmian rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides L.) uprawianych w Polsce DOI:


  Physicochemical and sensory characteristic of fruits of ten varieties of sea buckthorn was carried out, in terms of their usefulness for fruit and fruit-vegetable products manufacturing. Research material were frozen sea buckthorn fruits of the following verities: Prozracznaja, Botaniczeskaja, Botaniczeskaja-Lubitelskaja, Luczistaja, Augustinka, Moskwiczka, Aromatnaja, Podarok Sadu, Podarok Sadu 50 and Hybrid. Dry matter, soluble solids, total acidity, vitamin C, total carotenoids and total polyphenols were determined. Total antioxidant capacity and organoleptic features of the fruits were also evaluated. The highest values of dry matter content, soluble solids, acidity and carotenoid content were found in Augustinka variety, and Aromatnaja prevailed as far as vitamin C and polyphenol content were concerned. Fruits of the last variety showed also the highest antioxidant capacity and intense red-orange colour. Badano cechy fizykochemiczne i organoleptyczne owoców 10 odmian rokitnika pospolitego pod kątem ewentualnego zastosowania tego owocu do wyrobu produktów owocowych i owocowo-warzywnych. Materiałem do badań były zamrożone owoce rokitnika następujących odmian: Prozracznaja, Botaniczeskaja, Botaniczeskaja-Lubitelskaja, Luczistaja, Augustinka, Moskwiczka, Aromatnaja, Podarok Sadu, Podarok Sadu 50 oraz Hybrid. W owocach oznaczano suchą masę, ekstrakt, cukry, kwasowość ogólną, witaminę C, karotenoidy ogółem i związki fenolowe ogółem. Ponadto oznaczano całkowitą pojemność przeciwutleniającą owoców oraz oceniono ich cechy organoleptyczne. Największą zawartością suchej masy, ekstraktu, cukrów ogółem, kwasowością oraz zawartością karotenoidów charakteryzowała się odmiana Augustinka, natomiast pod względem zawartości witaminy C i polifenoli znacząco dominowała odmiana Aromatnaja. Owoce tej odmiany charakteryzowały się również największą pojemnością przeciwutleniającą i intensywną czerwono-pomarańczową barwą. Rokitnik pospolity (Hippophae r[...]

 Strona 1