Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Gala-de Vacqueret"

20. konferencja w Ciechocinku

Czytaj za darmo! »

9 - 10 października 2014 r. odbyła się w Ciechocinku 20. jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna, pod hasłem "Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych - problemy, przykłady, narzędzia wspomagające" zorganizowana przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa (OWEOB) "Promocja" pod honorowym patronatem Stanisława Żmijana, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Izabeli Jakubowskiej, p.o. PrezesaUrzędu Zamówień Publicznych.Udziałwniejwzięło ponad 100 osób, wśród których byli: przedstawiciele inwestorów, projektantów, wykonawców, jednostek samorządowych, prawników, praktyków i ekspertów procesów inwestycyjnych. Obrady otworzyli: mgrMariola Gala-de Vacqueret, Redaktor NaczelnawydawnictwSEKOCENBUD,mgr inż.AndrzejGórniecki, Prezes Zarządu OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. oraz dr Olgierd Sielewicz, Przewodniczący Komitetu[...]

21. Konferencja Naukowo-Techniczna w Ciechocinku DOI:

Czytaj za darmo! »

7 - 9 października 2015 r. odbyła sięwCiechocinkuKonferencjaNaukowo- Techniczna, zorganizowana przezOśrodekWdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja", pod patronatem honorowym Przewodniczącego Komisji Infrastruktury SejmuRP,MinistraGospodarki i PrezesaUrzęduZamówieńPublicznych. Wspotkaniu udziałwzięło prawie 100 przedstawicieli jednostek samorządowych, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz prawników - praktyków i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi, a przede wszystkim wyceną, weryfikacją i wyborem ofert składanych w postępowaniach przetargowych. Temat konferencji "Rola kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych na etapie wyboru oferty i realizacji inwestycji - teoria i praktyka" nawiązywał do zmian i ich k[...]

 Strona 1