Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ NOWICKI"

Kuwety pirografitowe i grafitowe pokrywane pirografitem dla atomowej spektroskopii absorpcyjnej

Czytaj za darmo! »

Omówiono technologię wytwarzania kuwet grafitowych pokrywanych pirografitem oraz kuwet całkowicie pirografitowych przeznaczonych do atomowej spektroskopii absorpcyjnej, opracowaną w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Przetestowano ponad 500 kuwet, uzyskując czułość wynoszącą 6 0 ÷ 9 0% czułości kuwet oryginalnych, przy czym średni czas życia kuwety (3000÷÷4000 s) w wypadku oz[...]

Surowce do produkcji sieciowanych radiacyjnie izolacji w przewodach i kablach elektrycznych


  Przedstawiono zalety sieciowanych radiacyjnie izolacji przewodów i kabli, omówiono dobór surowców stosowanych do ich produkcji oraz wyniki badań materiałów przed i po usieciowaniu. Przeprowadzono ocenę komercyjnych materiałów polimerowych przeznaczonych do sieciowania radiacyjnego oraz poddano analizie problemy związane z opracowaniem nowych mieszanek wykorzystujących standardowe surowce wzbogacone środkami przyspieszającymi sieciowanie. Three com. polyethylenes were cured by electron irradn. (10 MeV, 10 kW) at 56-196 kGy and studied for tensile strength, elongation at break and oxidative induction time. The irradn. resulted in an improvement of mech. strength of the polymers and a decrease in the resistance to oxidn. Wzrost wymagań stawianych współczesnym wyrobom przemysłowym powoduje zwiększenie obciążeń instalacji elektrycznych, w wyniku czego występuje m.in. wzrost nominalnej temperatury pracy przewodów elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, przepisy wymagają od instalacji elektrycznej w wielu urządzeniach elektrycznych odporności na wysokie temperatury spowodowane przepływem prądu zwarcia, przy czym, po usunięciu awarii, izolacja powinna mieć właściwości umożliwiające dalszą jej pracę. Od wielu lat na powłoki i izolacje kabli niskich i średnich napięć powszechnie stosowany był poli(chlorek winylu) (PVC plastyfikowany, polwinit), jednakże z uwagi na toksyczność gazów emitowanych w trakcie palenia, od lat osiemdziesiątych XX w. polwinit jest stopniowo zastępowany przez polietylen. W porównaniu z PVC, polietylen ma ok. 10-krotnie mniejszą przepuszczalność wody, lepsze właściwości fizyczne, większą twardość, wyższą temperaturę pracy oraz mniejszą gęstość. Polietylen domieszkowany sadzą w ilości 2,5% jest w dużym stopniu odporny na szkodliwy wpływ ekspozycji na promieniowanie UV-Vis przez ok. 40 lat, a ponadto charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi, a zwłaszcza n[...]

 Strona 1