Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wiatr"

Deskowania dźwigarowe do formowania stropów prostych


  Deskowania dźwigarowe to najbardziej uniwersalne rozwiązania pozwalające wykonać stropy o dowolnej grubości i kształcie. Podstawą rozważań jest wykonanie stropów, które norma EN 12812:2004 Falsework - Performance requirements and general design (dostępna też w polskiej wersji okładkowej z 2008 r.) przyporządkowuje do klasy A, nazywając je prostymi w rozumieniu wymagań projektowych wobec konstrukcji deskowań. Należą do nich np. stropy o rozpiętości do 6 m oraz na wysokości do 3,5 m i przekroju 0,3 m2/m. Konstrukcje tymczasowe poza zakresem tej klasy wymagają przeprowadzenia obliczeń wg Eurokodów. Artykuł poświęcony jest stropom płytowym o stałej grubości do 0,3 m. W tym przedziale mieszczą się stropy wszystkich klas o charakterystycznymobciążeniu użytkowym do 5 kN/m2 w budynkach różnego przeznaczenia. Oznacza to stropy w budynkach niskich o modularnej wysokości kondygnacji do 3,6 m opartych w sposób ciągły na obwodzie (np. na ścianach), a więc konstrukcje proste również pod tym względem, także w rozumieniu prawa budowlanego. Poszycie deskowań Każdy z producentów deskowań ma w swej ofercie standardowe elementy poszycia wykonane najczęściej z materiałów drewnopochodnych. W zachodnioeuropejskimbudownictwie dużą popularnością cieszą się płyty trójwarstwowe (3-SO) z drewna świerkowego.Wpodobnym stopniu, [...]

Deskowania systemowe do formowania ścian prostych


  Zgodnie z normą PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe (norma wycofana bez zastąpienia) wśród przestawnych urządzeń formujących wyróżnia się deskowania wielkowymiarowe wymagające użycia żurawia i deskowania drobnowymiarowe przeznaczone do montażu ręcznego. Wpraktyce popularne stają się również systemy łączące zalety korzystnego rozmiaru i ciężaru, a więc tzw. deskowania średniowymiarowe, które pozwalają na ręczny montaż. Artykuł dotyczy urządzeń formujących o konstrukcji stalowej zwanych ramowymi, choć z punktu widzenia mechaniki konstrukcji stanowią one ruszt płaski. Parametry podstawowe Ważnym parametrem omawianych deskowań jest podstawowa wysokość elementów formujących (tabela 1). Jako kryteriumselekcji przyjęto występowanie w danym systemie takiej wysokości podstawowej, aby bez nadstawek można było zaformować ściany w budynkach o minimalnej wysokości całkowitej kondygnacji, a więc 2,8 m. Wwiększości systemów (tabela 1) kryterium to spełnia występująca najczęściej wysokość 2,7 m lub wysokość 2,75 m. Systemy bardziej rozbudowane (DOKA Frami, HARSCO Rasto, NOE Light, PERI Domino) zawierają także elementy wysokości 3,0 m, co znacznie poszerza ich użyteczność. Główną konstrukcję nośną elementów formujących wymienionych urządzeń stanowi zimnogięty przekrój zamknięty (wyjątek stanowi system PASCHAL Logo, gdzie profil jest otwarty - rysunek), który zapewnia odpowiednią sztywność, eliminując potrzebę usztywnień. Poszycie elementów wykonane jest ze sklejki grubości 15 mm, z wyjątkiem systemu HARSCO Rasto, w którymma ona grubość 14mmi systemu MEVA StarTec z poszyciem grubości 17 mm.Wysokość przekroju stalowego wynosi 120 mm, z wyjątkiem systemu PERI Domino, gdzie równa jest 117 mm, aby umożliwić łączenie z wielkowymiar[...]

 Strona 1