Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kroner"

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego DOI:10.15199/33.2019.09.03


  Wostatnich latach zaobserwowaćmożna upały utrzymujące się przezwiele dni. Z drugiej strony obecny trend w architekturze stawiający na duże powierzchnie przeszklone powoduje, że pomieszczenia narażone są na przegrzewanie [2]. Problem ten najczęściej rozwiązywany jest przez zastosowanie dodatkowego systemu chłodzenia. Na etapie projektowania budynków zwraca się szczególną uwagę na ich energooszczędność w okresie zimy. Budynek energooszczędny powinien jednak charakteryzować się również małym zużyciem energii latem, a przy tym być komfortowy dla użytkowników. Opisana sytuacjamoże wynikać z faktu, że jedyne liczbowe wymaganie dotyczące ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń zawarte jest w WT. W załączniku nr 2 w pkt 2.1 zapisano warunek graniczny dotyczący współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych: g = fc - gn < 0,35 (1) gdzie: fc - współczynnik redukcji promieniowania, ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne; gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego danego typu oszklenia. Warunku z wzoru 1 nie stosuje się jednak do okien: a) o kierunku od północno-zachodniego do północno-wschodniego, których nachylenie do poziomu przekracza 60°; b) chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym; c) o powierzchnimniejszej niż 0,5m2. Zgodnie z normą ISO 7730 komfort termiczny w pomieszczeniu jest to taki stan, którywyraża zadowolenie z panujących w nim warunków termicznych. Do oceny komfortu termicznego najczęściej wykorzystuje się wskaźniki: PMV (Predictive Mean Vote) oraz PPD (Predicted Percentage ofDissatisfied). Szczegółowy opis obu wskaźników oceny można znaleźć w literaturze [1, 5, 7]. W artykule zwrócono uwagę na problem przegrzewania się pomieszczeń spełniających polskie wymagania prawne. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania WUFI[...]

 Strona 1