Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena BOROWSKA"

Problematyka wspólnot gruntowych w województwie podlaskim DOI:10.15199/50.2019.10.2


  1. Wprowadzenie Wspólnoty gruntowe są dziś ostatnią formą zbiorowego władania gruntami. Większość z nich powstała w połowie XIX wieku podczas uwłaszczenia chłopów. W tamtych latach własność pojmowana była w odmienny sposób niż w obecnym systemie gospodarki rynkowej. Kilkadziesiąt lat temu nie odczuwano potrzeby likwidacji wspólnot gruntowych, jednak w chwili obecnej pojawia się taka konieczność. Prawne usankcjonowanie wspólnot nastąpiło w II połowie XIX wieku za sprawą ustawodawstwa w zaborze rosyjskim i austriackim. Kompleksowej regulacji wspólnoty doczekały się w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych. Kolejnym i ostatnim aktem prawnym regulującym postępowanie ze wspólnotami gruntowymi jest ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Z uwagi na odrębny charakter, jaki ustawa z 1963 roku nadała wspólnotom, nie mają tu zastosowania przepisy prawa cywilnego o zniesieniu współwłasności. Wobec powyższego, tylko objęcie gruntów postępowaniem scaleniowym pozwala na jej formalny podział i uregulowanie własności. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje ok 5100 wspólnot gruntowych, o powierzchni ponad 107 tys. ha (na podstawie kontroli NIK z 2009 roku). Wspólnoty gruntowe nie występują na terenie 3 województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Najwięcej nieruchomości wspólnot gruntowych znajduje się w województwie mazowieckim, najmniej w województwie opolskim, województwo podlaskie zajmuje zaś 5. lokatę. 2. Wspólnoty gruntowe występujące w województwie podlaskim Na podstawie danych pozyskanych ze Starostw Powiatowych w sierpniu 2019 r. ustalono, iż na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 410 wspólnot gruntowych o[...]

Narada Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji DOI:


  W dniach 9-11 października 2019 roku Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku było gospodarzem Ogólnopolskiej Narady Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji pt. "Wymiana doświadczeń i kierunki rozwoju Wojewódzkich Biur Geodezji w zakresie realizowanych zadań marszałka województwa." Spotkanie zorganizowane było w WOSiR Szelment koło Suwałk - obiekcie należącym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Pierwszy dzień narady poświęcony był wewnętrznym zagadnieniom dotyczącym pracy Biur Geodezji. Uczestnicy brali udział w dyskusji dotyczącej problemów, z jakimi borykają się Biura oraz wymieniali swoje doświadczenia. Ukonstytuowało się prezydium Konwentu Dyrektorów Biur. Przewodniczącym został Edward Głażewski - Dyrektor Mazowiecki[...]

 Strona 1