Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Józef Molenda"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych po XIV WZD

Czytaj za darmo! »

Działalność Stowarzyszenia od września 2006 r. koncentrowała się na realizacji uchwał i postanowień XIV Walnego Zjazdu Delegatów. Nowy sześcioosobowy Zarząd Główny, na czele z Prezesem SITPMB mgr. inż. Jerzym Gumińskim, podjął działania organizacyjne usprawniające zarządzanie stowarzyszeniem, m.in.: - wprowadzono zmiany w nowym Statucie SITPMB, które zostały zaakceptowane przez organ nadzor[...]

Działalność SITPMB w 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Działalność Stowarzyszenia od września 2006 roku koncentrowała się na realizacji uchwał i postanowień XIV WZD. Wybrany nowy 6. osobowy Zarząd Główny na czele z Prezesem SITPMB mgr inż. Jerzym Gumińskim, podjął działania organizacyjne usprawniające zarządzanie stowarzyszeniem m.in.: - wprowadzono zmiany redakcyjne w nowym Statucie SITPMB zgodnie z określonymi wnioskami organów nadzorujących[...]

"Przemysł Szklarski 2010" Ustroń, 12-14 października 2010 roku

Czytaj za darmo! »

W dniach od 12 do 14 października w Ustroniu - Jaszowcu, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Oddział w Katowicach, Katedra Szkła i Powłok Amorficznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Związek Pracodawców "POLSKIE SZKŁO", zorganizowali Konferencję Naukowo -Techniczną "Przemysł Szklarski 2010". Patronat medialny objęły redakcje czasopism Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materia[...]

"Przemysł Szklarski 2011"

Czytaj za darmo! »

W dniach 11-13 października 2011 roku w Ustroniu - Jaszowcu odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna "Przemysł Szklarski". Celem konferencji było spotkanie środowiska technicznego branży szklarskiej oraz prezentacja współczesnych kierunków rozwoju technologii szkła a także techniki produkcji i przetwórstwa szkła. W referatach konferencyjnych przedstawione zostały informacje dotyczące uwarunkowań działalności gospodarczej pr[...]

Konferencja Naukowo-Techniczna "Przemysł Szklarski 2011"

Czytaj za darmo! »

VKonferencja Naukowo-Techniczna "Przemysł Szklarski" odbyła się 11 - 13 października 2011 r. w Ustroniu - Jaszowcu. Jej celem było spotkanie środowiska technicznego branży szklarskiej i przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju technologii produkcji oraz przetwórstwa szkła. Obrady konferencji obejmowały prezentację problemów społeczno-ekonomicznych przemysłu szklarskiego w otwartej sesji panelowej, a także przedstawienie referatów środowisk naukowych i firm działających na rzecz przemysłu szklarskiego w sesjach naukowo-technicznych. Wygłoszono 23 referaty, wśród których kilka dotyczyło wyrobów ze szkła dla budownictwa. WreferacieWyroby szklane a oczekiwania społeczne XXIwiekumgr inż.KrzysztofSkarbiński z firmyPilkington JGPprzedstawił[...]

"Przemysł Szklarski 2012"

Czytaj za darmo! »

W dniach 10-12 października 2012 roku w Ustroniu - Jaszowcu, przedstawiciele branży szklarskiej spotkali się po raz szósty, na dorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej "PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2012". Organizatorami byli: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - Oddział Śląski w Katowicach, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych ICiMB w Krakowie, Związek Pracodawców "POLSKIE SZKŁO" w Warszawie. W obradach konferencji wzięło udział pond 60 osób, reprezentujących wyższe uczelnie techniczne, np. Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa, Politechnikę Częstochowską, instytuty naukowe, np. Oddział Szkła i Materiałów Bud[...]

Przemysł Szklarski 2012

Czytaj za darmo! »

W październiku 2012 r. w Ustroniu- Jaszowcu spotkali się przedstawiciele branży szklarskiej na Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2012, zorganizowanej przez Śląską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników PrzemysłuMateriałów Budowlanych - Oddział Śląski w Katowicach, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych ICiMB w Krakowie, Związek Pracodawców POLSKIE SZKŁO w Warszawie. W obradach udział wzięło ponad 60 osób, reprezentujących wyższe uczelnie techniczne, instytuty naukowe, a także przemysł szklar[...]

Konferencja Naukowo-Techniczna "Przemysł Szklarski 2018" DOI:

Czytaj za darmo! »

Celem XI Konferencji Naukowo- Technicznej "Przemysł Szklarski", która odbyła się w październiku 2018 r. w Ustroniu, było przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju technologii szkła, techniki topienia masy szklanej w przemysłowej produkcji wyrobów szklanych i przetwórstwa szkła na potrzeby budownictwa oraz wykorzystania odpadów stłuczki szklanej w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Konferencje "Przemysł Szklarski" organizowane w poprzednich latach spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem środowiska naukowego i specjalistów z przemysłu szklarskiego. Konferencję Naukowo-Techniczną "Przemysł Szkl[...]

 Strona 1