Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Beata Piłat"

Od kropelki oleosomu do żywności funkcjonalnej nowej generacji DOI:10.15199/65.2017.4.6


  W artykule skoncentrowano się na omówieniu funkcji, jaką pełnią ciała oleiste, tzw. oleosomy, w komórkach roślinnych, przedstawiono również informacje o ich budowie, strukturze oraz składzie. Wskazano na możliwość technologicznego wyodrębniania oleosomów z komórek roślinnych i ich wykorzystania w produkcji żywności funkcjonalnej. Omówiono właściwości fizyczne i chemiczne, które mogą mieć wpływ na wytwarzanie żywności z udziałem oleosomów lub ich wodnych ekstraktów. Artykuł ma charakter publikacji przeglądowej, której celem jest wskazanie polskim producentom żywności jednego z wielu kierunków otrzymywania żywności funkcjonalnej. Inspiracją do napisania niniejszej publikacji były wieloletnie badania własne nad właściwościami oleosomów owoców rokitnika oraz prace innych autorów, które dotychczas ukazały się w czasopismach anglojęzycznych.Światowy wzrost produkcji żywności funkcjonalnej stał się przyczyną poszukiwania nowych surowców i materiałów do wytwarzania innowacyjnych, dietetycznych produktów spożywczych o wysokiej wartości dietetycznej i prozdrowotnej. Coraz większa świadomość społeczeństwa na temat zdrowego trybu życia, a co za tym idzie prawidłowego odżywiania się, w znacznym stopniu wymusza na producentach wzbogacanie swojego asortymentu w nowe produkty kierowane do poszczególnych grup społecznych. Wzbogacanie w składniki o właściwościach bioaktywnych, zwłaszcza w składniki rozpuszczalne w tłuszczach, jest często problemem, z którym borykają się producenci. Taką możliwość dają odkryte w XX w. oleosomy, którymi są małe kropelki oleju subkomórkowego, powstałe w okresie rozwoju i dojrzewania nasion. Zainteresowanie wzbudziły takie cechy oleosomów, jak właściwości emulgujące oraz możliwość wykorzystania tych organelli komórkowych jako naturalnych nośników bioaktywnych składników roślinnych.Oleosom to organella komórkowa, składająca się z kropelki tłuszczu właściwego (triacylogliceroli), otoczona pojedynczą membran[...]

Rokitnik w produktach spożywczych DOI:10.15199/65.2016.6.6


  W artykule wykorzystano wyniki projektu badawczego, przyznanego przez NCN, pt. "Opracowanie bezodpadowej technologii przetwarzania owoców rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) oraz ocena właściwości bioaktywnych otrzymanych produktów", a także pracy doktorskiej autorki artykułu. Przedstawiono charakterystykę owoców rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) oraz możliwości i kierunki ich wykorzystania w przetwórstwie. Bogactwo składników odżywczych i bioaktywnych sprawia, że są to owoce cieszące się coraz większym zainteresowaniem przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego. O zaletach sensorycznych, żywieniowych i przetwórczych owoców rokitnika w dużej mierze decydują podstawowe składniki: cukry, kwasy organiczne, witaminy, związki aromatyczne, ale przede wszystkim bogactwo substancji bioaktywnych. Dodatkową zaletą owoców rokitnika jest to, że można je wykorzystać do tworzenia produktów owocowych nowej generacji, innowacyjnych z udziałem lipidów tzw. samoemulgujących, typu oleosomy.Rokitnik zwyczajny to cenna roślina lecznicza. Pierwsze zapiski mówiące o jego właściwościach leczniczych zostały opisane w VII w. n.e. w tybetańskich księgach medycznych. W starożytności w celach leczniczych wykorzystywano wszystkie części strukturalne krzewu: owoce, liście, korę, a nawet korzenie. Owoce rokitnika należą do owoców strefy umiarkowanej najbardziej odżywczych i bogatych w witaminy, polifenole, sole mineralne, kwasy. Roślina ta, podobnie jak oliwki czy awokado, zawiera tłuszcz rozmieszczony w komórkach miąższu. Wyjątkowość tłuszczu rokitnikowego pozyskanego z miąższu owoców polega na tym, iż przypisuje mu się cenne właściwości lecznicze. Olej ten jest stosowany do leczenia odmrożeń, trudno gojących się ran, egzem, a ponadto wspomaga leczenie wielu chorób cywilizacyjnych. Olej z rokitnika był użyty przy leczeniu poparzeń popromiennych spowodowanych wybuchem w Czarnobylu. Właściwości lecznicze owoców rokitnika, które w ostatnich lata[...]

Substancje bioaktywne pozytywne i negatywne skutki dodawania do żywności DOI:10.15199/65.2017.12.3


  Pod koniec minionego stulecia uznano, że był to wiek antybiotyków, a XXI w. będzie wiekiem naturalnych substancji biologicznie aktywnych. Dopiero w drugiej połowie XX w. zwrócono uwagę, że pierwotne, jadalne surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkty ich przetworzenia zawierają także substancje czynne, których funkcja i znaczenie są większe niż dotychczas sądzono. Zauważono, że już niewielkie ilości tych biologicznie czynnych substancji mogą chronić nasze zdrowie. Człowiek od początków swojego istnienia nieświadomie dostarczał organizmowi, w postaci pokarmu, różnorodnych substancji bioaktywnych. W zależności od rodzaju składników pokarmu mogły one oddziaływać negatywnie lub pozytywnie na funkcjonowanie organizmu. Rozwój nauk o żywności i żywieniu oraz technik analitycznych w XX w. umożliwił poznanie struktury, budowy i właściwości wielu substancji chemicznych wchodzących w skład żywności tworzącej tzw. matrycę pokarmową. Bioaktywne składniki żywności to różnorodne pod względem budowy chemicznej, nieodżywcze składniki pochodzące z surowców pierwotnych oraz z żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego, oddziałujące na organizm człowieka lub zwierząt przez katalizowanie, inhibowanie, uaktywnianie, regulowanie procesów fizjologicznych. W ten sposób organizm zostaje zabezpieczony przed niewłaściwym przebiegiem cykli fizjologicznych. Ponadto są to substancje oddziałujące na mikroflorę, w tym wirusy, bakterie chorobotwórcze, pleśnie oraz pasożyty. Większość substancji bioaktywnych ma właściwości przeciwutleniające - chronią one organizmy żywe przed chorobami. ZWIĄZKI BIOAKTYWNE Narodowe instytuty zdrowia USA (NIH) [17] zdefiniowały związki bioaktywne jako składniki występujące w żywności lub suplementach diety. Podkreśliły, że są to substancje chemiczne inne niż te niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych (odżywczych i energetycznych), które są odpowiedzialn[...]

 Strona 1