Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy JÓZWIK"

Prediction of the parameters of magnetic field of CNC machine tools DOI:10.15199/48.2019.01.34

Czytaj za darmo! »

The effect of the electromagnetic field (PEM) of high frequency on the tissue of the body is a subject of research conducted by numerous scientific centres across the world. Electromagnetic radiation causes various ailments among workers, depending on the field strength and frequency. Operation of a technological machine in the electromagnetic field (PEM) that derives from various sources puts a machine operator in danger of harmful factors. PEM can also affect negatively operation of the machine and operating system [1, 3]. The forecast methods applied to economy were used, including the Simple Moving Average (SMAMS) and weighted- average method (WMAMS), or using the simple model of exponential smoothing. The method of the Simple Moving Average is based on a time series. Time series should be characterized by a fixed (average) level with random fluctuations. The average moving weighted method, similarly to Simple moving Average is based on a time series. The basic assumption was that the time series of deviation change should be characteristic of a fixed (average) level with random fluctuations. The premise for using the method is high random fluctuations. The action mechanizm of the method takes into consideration the phenomena of dating the information (the most recent information are of greater importance) (Fig.1, Fig.2). Fig.1. General form of time series and its components in typical course of time series The basic method of electromagnetic risks assessment at workplace, used in accordance with the regulation of the Minister of Labour concerning NDN electric and magnetic fields and Polish PN-T-06580:2002 norm, is based on induction of magnetic field and that affect the operator [2, 4, 5, 6]. Fig.2. General form of time series and its components in time series components (random, seasonal, cycl[...]

Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne DOI:10.15199/48.2017.12.28

Czytaj za darmo! »

Tekstronika to ważny sektor rozwijającego się przemysłu włókienniczego w obszarze inteligentnych tekstyliów. Jest to synergiczne połączenie takich obszarów nauki jak włókiennictwo, elektronika oraz informatyka. Ten nowy kierunek badawczy ma wiele zastosowań, a do kluczowych należy zaliczyć sport i rekreację, opiekę zdrowotną, wojsko i bezpieczeństwo, odzież, modę oraz elektronikę użytkową [1-7]. Zgodnie z raportem ID Tech Exibition Report z 2016 r., skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (Compound Annual Growth Rate, CAGR) na lata od 2015 do 2018 wyniesie 37% w przypadku inteligentnych zegarków - smart watch, 34% dla wyrobów medycznych, 146% dla odzieży sportowej i 585% dla urządzeń wykorzystujących technologię typu AR & VR (Augmented and Virtual Reality). W większości wymienionych obszarów, struktury tekstroniczne odgrywają ważną rolę i są podstawą do wykonania sensorów i elementów uruchamiających, urządzeń użytkownika końcowego i platform komunikacyjnych, w których systemy bezprzewodowe są coraz szerzej stosowane do przekazywania informacji dotyczących informacji na temat funkcji życiowych [6-8]. Wykorzystanie elektrod tekstylnych do monitorowania pacjentów choć pomocne w leczeniu pacjentów, niesie za sobą problemy inżynierskie w zakresie przetwarzanie dużej ilości danych [9,10]. Wraz z rozwojem nauk o materiałach oraz elektroniki, urządzenia i systemy tekstroniczne stają się coraz bardziej zminiaturyzowane i elastyczne. Najczęstszym, a zarazem najstarszym sposobem wytwarzania elementów przewodzących zintegrowanych z tekstyliami wykorzystywanych w systemach tekstronicznych było wykorzystywanie cienkich nitek przewodzących o dobrej konduktywności i wplatanie ich w wyrób włókienniczy w procesie jego wytwarzania. Proces ten jest zazwyczaj skomplikowany i wymaga zmian w całym procesie produkcyjnym, a jednocześnie nie umożliwia tak różnorodnej funkcjonalizacji wyrobów jak techniki powierzchniowe, do których zalicza się sputt[...]

 Strona 1