Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Typiak"

Zastosowanie dalmierza laserowego 2-D do budowy mapy trójwymiarowej otoczenia pojazdu bezzałogowego

Czytaj za darmo! »

Rozpoznanie otoczenia bezzałogowego pojazdu lądowego (BPL), klasyfikacja obiektów w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ocena zagrożeń i wybór bezkolizyjnych korytarzy do przejazdu jest naczelnym zadaniem dla układu sterowania pojazdem. Jednym z podstawowych czynników prawidłowego wykonania zadania przez układ rozpoznania pojazdu bezzałogowego jest dobór czujników postrzegania obserwacji otoczenia. Należy przy tym uwzględnić następujące prawidłowości: - dobór czujników o pokrywających się możliwościach zapewni redundantność systemu, zwiększając dopuszczalną tolerancję błędu pomiarowego oraz zwiększy wymagany stosunek sygnał/szum poprzez wykorzystanie kilku czujników, - minimalizacja liczby rodzajów stosowanych czujników ułatwi ich obsługę i opracowywanie wyników pomiarów. Korzyst[...]

UKŁAD STEROWANIA PRZYDOMOWĄ ELEKTROWNIĄ SŁONECZNĄ DOI:10.15199/13.2019.6.8


  SCHEMAT PROSUMENCKIEJ MIKROINSTALACJI W wyniku zrealizowanej pracy opracowano układ prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz układ sterowania dla domu jednorodzinnego, trzykondygnacjowego z piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 430 m2. Układ zaprojektowano dla profilu użytkownika gospodarstwa domowego reprezentowanego przez trzy osoby dorosłe: dwie czynne z[...]

 Strona 1