Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Robert STALA"

Analiza sterowania przekształtnika wielokomórkowego ac/ac na podstawie modelu zrealizowanego w układzie FPGA

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę implementacji elementów układu sterującego dla przekształtników wielokomórkowych dc/dc i ac/ac w układzie FPGA. Omówione zostały wymagania dla generowania impulsów sterujących dla przekształtników wielokomórkowych, konsekwencje niedokładnego sterowania i sprzętowy sposób realizacji generatora impulsów, oraz regulatorów w układzie FPGA. Przedstawiono model matematyczn[...]

Realizacja FPGA detekcji częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego przekształtnika wielokomórkowego ac/ac z wykorzystaniem funkcji Walsha

Czytaj za darmo! »

W celu utrzymania odpowiedniej proporcji napięć na kondensatorach źródłowych wielopoziomowego wielokomórkowego przekształtnika ac/ac stosuje się obwód balansujący - szeregowy obwód RLC dołączony do wyjścia układu. Warunkiem prawidłowej pracy przekształtnika wielokomórkowego z obwodem balansującym jest dostosowanie częstotliwości impulsowania pojedynczej komórki do częstotliwości rezonansowej obw[...]

Wysokosprawny obwód balansujący w jednofazowym trójpoziomowym falowniku dwugałęziowym z diodami poziomującymi DOI:10.12915/pe.2014.06.029

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody realizacji naturalnego równoważenia napięć na kondensatorach wejściowych w jednofazowym trójpoziomowym falowniku dwugałęziowym z diodami poziomującymi. Metody wykorzystują obwód balansujący RLC oraz obwód RLC z transformatorem, co przy odpowiednim sterowaniu umożliwia zapewnienie naturalnego równoważenia napięć na kondensatorach wejściowych. W przypadku zastosowania układu balansującego z transformatorem możliwe jest wyeliminowanie nieaktywnych składowych z prądu balansującego. W wyniku działania metody w stanie zrównoważonego podziału napięć przez obwód balansujący nie płynie prąd, co eliminuje straty energii związane z przepływem prądu balansującego wysokiej częstotliwości i prąd elementów półprzewodnikowych. Abstract. The paper presents methods of DC-link voltage natural balancing in the single-phase NPC inverter with two three-level legs. The methods use the RLC balancing circuit and the RLC balancing circuit with transformer. Proper modulation enables DC-link capacitor voltages balancing. In the configuration with the RLC balancing circuit and the transformer the unnecessary components from the balancing current can be eliminated under the balanced state. In a consequence the balancing current in the balanced state disappears decreasing power losses in the converter and current of semiconductor devices. Methods of DC-link voltage natural balancing in the single-phase NPC inverter with two three-level legs Słowa kluczowe: Układ wielopoziomowy, falownik z diodami poziomującymi, naturalny balans napięć, Keywords: Multilevel converter, diode-clamped inverter, dc-link voltage natural balancing, doi:10.12915/pe.2014.06.29 Wprowadzenie Falowniki z diodami poziomującymi (diode-clamped) są bardzo szeroko analizowanymi układami w literaturze [1] - [4]. W falowniku skonfigurowanym z gałęzi trójpoziomowych na wejściu układu znajduje się dzielnik napięcia złożony z dwóch połączonych szeregowo kondensatorów. Dla p[...]

A Study of The Balancing Process in Multicell ac/ac Converter

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper presents the experimental and simulation study of the balancing process forced by passive RLC circuit in a multicell ac/ac converter. The multicell ac/ac converter bases on the flying capacitor concept. Appropriate charging and reversing charge of the flying capacitors in the converter is necessary for its proper operation. This is achieved by application balancing circuit - a series RLC circuit connected at the converter output, that improves natural balancing process in the converter. The main issue is the correct choice of the balancing circuit characteristic impedance and the converter parameters (switching frequency, capacitances of cells capacitors) that allows maintaining a correct shape and proportion of voltages across cells capacitors at minimum balancing[...]

Modele czasu rzeczywistego ogniw fotowoltaicznych zrealizowane w układach FPGA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję modeli czasu rzeczywistego ogniw fotowoltaicznych zrealizowanych w układzie FPGA, która umożliwia prototypowanie rozbudowanych systemów fotowoltaicznych oraz testowanie sterowania, znacznie skracając czas i koszty badań. Sprzętowa realizacja modelu ogniwa fotowoltaicznego w układzie FPGA, może w wielu przypadkach zastąpić sprzętowe symulatory ogniw fotowoltaicznych, często wykorzystywane do prototypowania systemów fotowoltaicznych, oferując lepsze parametry i niższe koszty. Abstract. The paper presents a conception of FPGA-based real-time models of photovoltaic (PV) sources. The method offers new capabilities in prototyping the PV systems and testing their control, reducing time and costs of the investigations. Hardware implementation of a PV cell mo[...]

Oszacowanie strat energii w systemie fotowoltaicznym na podstawie symulacji czasu rzeczywistego w układzie FPGA

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł podejmuje kwestię modelowania i wyliczania strat energii, powstałych podczas pracy jednofazowego mostkowego falownika napięcia, zastosowanego w zamodelowanym systemie fotowoltaicznym czasu rzeczywistego. System ten został zrealizowany i testowany w układzie FPGA z serii Cyclone II. Przedstawiona koncepcja obliczania mocy strat wykorzystanych tranzystorów IGBT i elementów diodowych, umożliwia wyznaczanie na bieżąco sprawności modułu falownikowego. Abstract. This paper concerns modeling and computation of power losses in one-phase voltage inverter (VSI), used in real-time model of gridconnected photovoltaic system. This power electronic circuit was implemented and performed in Cyclone II FPGA device. Presented idea of IGBT and diode semiconductor power losses calculat[...]

The Multilevel Switched Capacitor Power Converter. Experimental Proof of Concept. DOI:10.15199/48.2017.09.03

Czytaj za darmo! »

Switched-capacitor DC-DC boost converters, in some applications, can be an alternative solution to switching-mode topologies. The major advantage of the switched-capacitor converter is the high voltage gain ability and nearly inductorless design. There are numerous of concepts of the power converters based on the switched-capacitor circuits [1]-[12] mostly in the step-up converters. Calculation of efficiency of the switched-capacitor power converters is complicated [10-12], and high efficiency can be achieved by ZCS operation (Zero Current Switching) when the switched capacitors are recharged in oscillatory circuits. To achieve that, inductances are introduced to the circuits, as a dedicated or parasitic component. However, from the efficiency standpoint it is very important to achieve high quality factor of circuits and switching frequency near to the oscillation frequency [10]-[12]. Thus the process of the oscillations in the switched-capacitor converter should be indepth recognized because it can vary depending on design and topology of a converter. In [1] the problem of oscillation model was analyzed in the MLSCC topology theoretically and with the use of simulations. This type of switched-capacitor converter (Fig. 1) is also analyzed here, for confirmation of the feasibility and presentation of the operation of experimental setup. Such issues as presentation of the design concept, feasibility and verification of operation, efficiency measurements and variation of oscillation period are addressed here. The problems of operation of the MLSCC is strongly related to the type of capacitors used in the switching cells which is demonstrated by comparison the test results of cases with the use of polypropylene and ceramic dielectrics capacitors. The theoretical concept of operation The MLSCC operates by charging the series output capacitors from the input source (Fig. 2). Each the output capacitor can be charged individually [...]

Resonant-mode Switched-Capacitor DC-DC Converter With Inductance on PCB. An Analysis and Comparison of Parameters DOI:10.15199/48.2016.04.45

Czytaj za darmo! »

The paper presents comparison of operation parameters and components selection procedure for DC-DC switched capacitor converter in two cases of resonant inductors design. In both cases the inductors are connected in series with switched capacitors. Design with air cored inductor with PCB winding and inductor with planar ferrite core have been analyzed. Both cases differs in meaning of achievable inductance, resistance and demanded PCB area that have significantly influence on selection of other components and power losses of converter. The paper indicates the range of inductance of switched capacitors circuit that is beneficial in the meaning of optimization of size of components. In the paper, an analysis of resonant DC-DC switched capacitor converter with voltage gain of two, as well as simulation and experimental results have been presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie parametrów pracy i doboru elementów dla układu przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach dla dwóch przypadków realizacji indukcyjności rezonansowej w obwodzie przełączanego kondensatora. Analizowane będą przypadki, w których Indukcyjność uzyskano jako dławik powietrzny zrealizowany w obwodzie drukowanym (PCB) oraz jako dławik z rdzeniem ferrytowym planarnym. Oba przypadki różnią się pod względem możliwej do uzyskania indukcyjności, a także rezystancji i wymaganej powierzchni PCB, co znacząco wpływa na dobór pozostałych elementów w układzie oraz straty energii. W artykule wykazano, w jakim zakresie wartości indukcyjność obwodu przełączanych kondensatorów wpływa korzystnie, a w jakim niekorzystnie ze względu na optymalizację wielkości elementów układu. W artykule przedstawiono analizę układu, wyniki symulacyjne oraz wyniki badań eksperymentalnych przekształtnika rezonansowego DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwójnym wzmocnieniu napięcia. (Rezonansowy przekształtnik DC-DC z przełączalnymi kondensatorami i indukcyjnością wykonaną na PCB. [...]

 Strona 1  Następna strona »