Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aneta PONISZEWSKA-MARAŃDA"

Access control models for distributed information systems

Czytaj za darmo! »

The appearance of new business models for the organization and enterprise activities in the network and the appearance of new protocols for information exchange provoke that the information is more and more distributed and the traditional access models are insufficient to solve the problems of information control. On the other hand we would like to control the usage and the diffusion of this information. All these new problems are connected with the usage control. The paper presents the different access control strategies in aspects of distributed information systems. Abstract. Pojawienie się nowych modeli biznesowych wspomagających działalność organizacji i przedsiębiorstw oraz pojawienie się nowych protokołów, służących do wymiany informacji, spowodowało, że informacja jest coraz bardziej rozproszona i tradycyjne modele kontroli dostępu stały się niewystarczające, by rozwiązać problemy związany z kontrolą dostępu do informacji. Z drugiej strony chcemy kontrolować użycie i wykorzystywanie pozyskanych informacji. Problemy te związane są z kontrolą użycia. Artykuł przedstawia różne strategie kontroli dostępu w aspekcie rozproszonych systemów informatycznych. (Modele kontroli dostępu dla rozproszonych systemów informatycznych) Keywords: access control, access control models, usage control, distributed information systems Słowa kluczowe: kontrola dostępu, modele kontroli dostępu, kontrola użycia, rozproszone systemy informatyczne Introduction The modern information systems evaluate very quickly. The information is more and more distributed through the networks or federation of numerous information systems located in different places on the globe. Also, the control domain of information system is very important in the times of very fast networks, telecommunication protocols and telecommunication equipment. Not less important is the data protection against improper disclosure or modification in the information systems. This requirement is a[...]

 Strona 1