Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Szota"

Porównanie struktur i parametrów prądowych wybranych taśm nadprzewodzących drugiego rodzaju

Czytaj za darmo! »

Nadprzewodnictwo to stan, w którym materiał przewodzi prąd elektryczny przy zerowej rezystancji. Prekursorem badań w tej dziedzinie był Heike Kamerlingh-Onnes, który po raz pierwszy otrzymał ciekły hel. Jednym z pierwszych pomiarów jakie przeprowadził było zbadanie zależności oporu elektrycznego metali od temperatury. Badając rtęć zauważył, iż zamiast łagodnego spadku oporu wraz z obniżaniem temperatury, w temperaturze ok. 4 K opór maleje gwałtownie do zera i poniżej tej temperatury rtęć nie wykazuje oporu elektrycznego [1]. Nadprzewodnictwo występuje dla niektórych pierwiastków, stopów, ceramik i materiałów organicznych [2]. Rekordową temperaturę krytyczną 254 K zanotowano dla nadprzewodnika (TlBa)Ba2Ca2Cu7O13+ [3]. Inną unikatową cechą nadprzewodników jest to, że poniżej temperatury krytycznej stają się doskonałymi diamagnetykami (Meissnera-Ochsenfelda) [4]. W nadprzewodnikach II rodzaju przy określonym polu magnetycznym Bc1 następuje wniknięcie pola magnetycznego do nadprzewodnika i występowanie stanu mieszanego. Przy polu Bc2 następuje zniszczenie stanu nadprzewodnictwa [5]. Najlepiej poznanymi z szerokiej gamy materiałów nadprzewodzących są YBa2Cu3O7 (YBCO) o temperaturze krytycznej TK około 90 K oraz Bi2Sr2CaCu2O9 (BSCCO) o TK około 110 K [3]. Wytwarza się z nich masowo między innymi taśmy, rurki, pierścienie o porównywalnych własnościach [1, 5÷8]. Na całym świecie prowadzi się zaawansowane badania nadprzewodnictwa. W technologii nadprzewodników przoduje Japonia, która jako pierwsza uruchomiła odcinek kolei magnetycznej wykorzystującej nadprzewodniki. Obecnie są oddane do użytku podobne odcinki kolei magnetycznych w Niemczech i Chinach [9÷11]. Najdłuższy odcinek kolei wykorzystującej nadprzewodniki TRANSRAPID został zbudowany w 2003 roku w Szanghaju - ma długość 30 km[...]

Modelling the formation parameters in thin-film HTSC

Czytaj za darmo! »

Superconductivity means a state of matter when superconducting material, below critical temperature TK conducts electricity at zero resistance. Resistivity at room temperature (20°C) amounts to, respectively, for metals Ag 1,62·10-8 Ωm, for semiconductors e.g. ntype silicon 8,7·10-4 Ωm, for insolators e.g. glass 1010÷1014 Ωm [1]. For some materials, transition into superconducting state is possible at higher pressures. Superconductors include a variety of chemical elements, chemical compounds, metal alloys, ceramics or organic compounds. The scientists worldwide have investigated a variety of different materials, searching for superconductors with even better functional parameters such as: critical current JC, critical field HC or critical temperature TC. A record critical temperature of 254 K was observed for superconductor (TlBa)Ba2Ca2Cu7O13. The most recognized superconducting materials include superconductors based on Bi - Bi2Sr2CaCu2O9 (BSCCO) with TC of ca. 110 K, and YBa2Cu3O7 (YBCO) with TC of ca. 90 K [2]. High-temperature ceramic superconducting tapes today are characterized by very good current parameters [2÷8]. Typical current parameters of this group of superconductors are considerably deteriorated during their moulding, i.e. giving them a shape required by the particular application. All superconducting tapes are delivered with technical specification of a manufacturer, which contains information about e.g. minimal radius in moulding curve and maximal moulding force. However, it does not provide information about the effect of deformation on current parameters in superconductors and relationship between moulding radius and moulding force. It can be assumed that, with moulding radius higher than minimal, it is possible to use moulding force higher than maximal. This issue is particularly interesting in terms of its application since transformer efficiency is determined by, among other thing[...]

 Strona 1