Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz"

Ocena nośności stalowych węzłów z rur prostokątnych w świetle Eurokodu 3 i analiz metodą elementów skończonych DOI:10.15199/33.2017.10.08


  Konstrukcje stalowe wykonane z kształtowników o przekrojach zamkniętych znacznie różnią się od podobnych, wykonanych z kształtowników walcowanych na gorąco o przekrojach otwartych.Wiele zalet rurowych konstrukcji stalowych, do których można zaliczyć m.in.: korzystną charakterystykę wytrzymałościową rur w stosunku do ciężaru, bogaty asortyment kształtowników, łatwość zabezpieczania przed korozją powierzchni zewnętrznych, sprawia, że projektanci coraz częściej projektują kratownice płaskie, przestrzenne, belki bezprzekątniowe i ramy pełnościenne z profili typu RHS. Wiele badań eksperymentalnych nośności węzłów z kształtowników rurowych [6, 9 ÷ 11] pozwoliło na opracowanie wytycznych projektowania zawartych w normie Eurokod 3 [8]. Zagadnienie dotyczące stosowania kształtowników o przekroju zamkniętym, zasady projektowania i wymiarowania połączeń zostały zawarte także w monografiach krajowych [2, 3, 4, 8] i zagranicznych [5, 7]. Rozwój technik komputerowychwdziedzinie CAE (Computer Aided Engineering) umożliwił powstanie programów do analiz statyczno-wytrzymałościowych najczęściej opartych na metodzie elementów skończonych (MES), które znajdują zastosowanie w projektowaniu skomplikowanych konstrukcji i w weryfikacji modeli zniszczenia, bazujących na tradycyjnych metodach oceny nośności. Wartykule przedstawiono analizę porównawczą nośności spawanego połączenia rurowego, określonej zgodnie z procedurami zawartymi w normie Eurokod 3 [8] i otrzymanej z obliczeń metodą elementów skończonych za pomocą programuANSYS [1]. Obiekt analiz Do analizy wybrano węzeł kratownicy z rur kwadratowych typu K z nachodzeniem. Rozważono trzy warianty rozwiązań konstrukcyjnych: bez wzmocnienia (rysunek 1); ze wzmocnieniem blachą poziomą (rysunek 2); ze wzmocnieniem AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ KONSTRUKCJE BUDOWLANE - KONSTRUKCJE BUDOWLANE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 [...]

 Strona 1