Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Olkuski"

Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2015.1.1


  Gaz z łupków oraz węglowodory z formacji łupkowych rozpalały, głosami przede wszystkim polityków, w latach 2009-2010 nadzieje Polaków. Dzisiaj entuzjazm ostygł, emocji jest mniej. Ten optymizm od samego początku był studzony przez pełnych, jak zawsze, pokory geologów. Doświadczenia z rynku północnoamerykańskiego w zakresie zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej z ostatnich kilku lat pokazują, jak zwiększona podaż węglowodorów zmieniła amerykańską gospodarkę i otworzyła kompletnie nowe możliwości dla sektora energetyki USA1). Dla poszukiwań węglowodów w Polsce, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, lata 2009-2014 zostały w dużej mierze stracone. Najwięksi "upstreamerzy" przenoszą swoje aktywności do krajów o większym potencjale, mniejszym ryzyku i niższych kosztach. Czy wrócą czasy, kiedy w Polsce wydano ponad 120 koncesji poszukiwawczych? Czy można ciągle jeszcze liczyć na sukces łupkowy? Otoczenie rynkowe Obecnie w Polsce, zgodnie z informacjami Ministerstwa Środowiska z 1 października 2014 r., 16 podmiotów otrzymało 72 koncesje na poszukiwanie gazu z łupków. Prowadzone są jedynie prace poszukiwawcze, wydobycie gazu jeszcze się nie rozpoczęło. Właściciele dwóch koncesji (PGNiG i San Leon) poinformowali o znalezieniu gazu z łupków. Badania przeprowadzone przez ExxonMobile w dwóch odwiertach zakończyły się fiaskiem, a firma poinformowała, że ilość gazu odnaleziona w odwiertach była niewystarczająca do uruchomienia komercyjnego wydobycia gazu. Brakiem spektakularnego sukcesu zakończyły się także zabiegi szczelinowania hydraulicznego prowadzone przez BNK Petroleum, a znamienna cisza towarzyszy intensywnym badaniom na obszarach, do których koncesje uzyskała Lane Energy (ConocoPhillips). Gaz z łupków to dobrze znany gaz ziemny, jedy6 94/1(2015) nie wydobyty (dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii) ze skały macierzystej, a nie jak dotychczas konwencjonalnie - ze skały zbiornikow[...]

 Strona 1