Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Czesław Kajtoch"

AC-conductivity of polycrystalline Ba(Ti0.90Zr0.10)O3

Czytaj za darmo! »

The Ba(Ti0.90Zr0.10)O3 (BTZ10) solid solution is one of the ferroelectric materials of the A(B′B″)O3 type. The pure barium titanate (BT) forms 4 structures [1, 2]. At high temperature (in the paraelectric phase) it has a cubic structure. Three phase transitions take place during decrease of the temperature: the first one to tetragonal phase T (~400 K), second to rhombic phase, O (~300 K) and third to rhombohedral phase, R (~210 K). BTZ10 exhibits similar to BT dielectric properties [3]. At temperature 373 K paraelectric-ferroelectric (PF) phase transition (PT) appears. The aim of the present work is to determine the physical properties (permittivity and conductivity) of BTZ10. The Ti and Zr ions have similar configuration of valence orbitals. Because of that, linear changes of physical parameters for BTZ of different Zr concentration can be expected. Distribution of Zr ions in B sublattice can cause broadening of the temperature region of the phase transition. This effect was observed in materials of A′A″B′B″O3 type [4], including solid solutions of BT with nonferroelectric BaSnO3 [5] and ferroelectric SrTiO3 [6]. This fact can have essential meaning in applications. The analysis of[...]

Modyfikacja właściwości elektrycznych CaTiO3 metodą wysokoenergetycznego mielenia jako przykład zielonej chemii


  Zaprezentowano wyniki badań dotyczących modyfikacji właściwości elektrycznych CaTiO3 poprzez domieszkowanie jonami miedzi metodą wysokoenergetycznego mielenia. Wytworzono kilka roztworów stałych o składzie Ca1-xCuxTiO3 i CaTi1-xCuxO3-δ. Określono wpływ domieszkowania tytanianu wapnia miedzią na właściwości elektryczne, takie jak przenikalność dielektryczna, przewodnictwo elektryczne oraz tangens kąta strat dielektrycznych. Największy wzrost wartości wielkości elektrycznych zaobserwowano dla roztworu stałego o składzie CaTi0,80Cu0,20O3. Elec. properties of CaTiO3 were modified with Cu ions by high-energy ball milling in air. Several solid state solns. of Ca1-xCuxTiO3 (0 < x < 0.8) and CaTi1-xCuxO3-δ (x = 0.02 and 0.20) were produced. The addn. of Cu resulted in an improvement of dielec. permittivity, dielec. loss and conductivity of the solns. The optimum compn. was CaTi0,80Cu0,20O3. Materiały ceramiczne o strukturze perowskitu są w ostatnim dwudziestoleciu intensywnie badane ze względu na ich szerokie możliwości aplikacyjne. Wśród perowskitów szczególne interesujące, ze względu na różnorodność właściwości fizycznych i chemicznych, są tytaniany, do których należy tytanian wapnia. W zależności od składu chemicznego oraz stopnia aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bUniwersytet Pedagogiczny, Kraków Krystyna Wieczorek-Ciurowaa,*, Piotr Duliana, Wojciech Bąkb, Czesław Kajtochb Modyfikacja właściwości elektrycznych CaTiO3 metodą wysokoenergetycznego mielenia jako przykład zielonej chemii High-energy ball milling as a green chemistry method for modification of CaTiO3 electrical properties Mgr Piotr DULIAN w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest doktorantem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - chemia i technologia chemiczna nieorganiczna, chemia środowiska. Wydział I[...]

 Strona 1