Wyniki 1-10 spośród 69 dla zapytania: authorDesc:"A. Królikowska"

"Co słychać w środowisku korozjonistów"

Czytaj za darmo! »

Dlaczego tak mało pozwala się nam wiedzieć o farbach? Dawno temu przeczytałam historię o przegranym procesie, w którym oskarżono producenta cukierków toffi o to, że nie czuć smaku koniaku, a na etykiecie napisane jest "toffi z koniakiem". Wykonano analizy i koniaku również nie wykryto. Nie było jednak określone ile tego koniaku miało być, więc sędzia uznał, że nie można wykluczyć, że koniak [...]

Normy dotyczące powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) z punktu widzenia korozjonisty a nie cynkownika

Czytaj za darmo! »

Właściwości i badania dotyczące powłok cynkowych ogniowych zawarte są w wielu normach uwzględniających potrzeby różnych branż, charakterystykę różnorodnych cynkowanych elementów, różne technologie cynkowania. Nie zawsze informacje podane w tych normach są spójne. Często są one niewystarczające dla specyfi cznych potrzeb, na przykład nie uwzględniają specyfi ki powierzchni, która będzie dalej zabezpieczana powłokami malarskimi. Nie uwzględniają również wszystkich elementów niezbędnych przy pełnieniu przez powłokę funkcji zabezpieczenia antykorozyjnego. W artykule porównano wymagania podane w wybranych normach oraz zwrócono uwagę na elementy ważne dla zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami cynkowymi lub systemami duplex. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe zanurzeniowe, zabezpieczenia[...]

KOMUNIKATY

Czytaj za darmo! »

Wpływ zanieczyszczenia powierzchni czyszczonych strumieniowo ściernie rozpuszczalnymi solami na trwałość nałożonych na to powłok malarskich. Część 1 M. Bohm i P. J. Logdon: Picture e Vernici. European Coatings; 2008, vol.84, nr 7, s.37-45 Autorzy badali wpływ zanieczyszczeń jonowych na trwałość powłok lub systemów antykorozyjnych. W abstrakcie do artykułu stwierdzono, że akceptowany poziom zanieczyszczeń jonowych można podnieść o rząd lub nawet dwa rzędy wielkości w stosunku do istniejących w wielu branżach wymagań, tzn. z 0,3-0,6 μg/cm2 do 10-40 μg/cm2. Do badań wybrano etylokrzemianowy grunt do czasowej ochrony (1) o grubości 25 μm, nałożony na powierzchnię przygotowaną do stopnia Sa 2,5, o chropowatości 70-75 μm. To samo przygotowanie powierzchni zastoso[...]

Renowacja powłok antykorozyjnych nowej generacji na mostach stalowych - wpływ jakości wykonania zabezpieczeń pierwotnych i charakterystyki stosowanych wtedy farb

Czytaj za darmo! »

Na mostach stalowych w Polsce stosuje się w ostatnich latach dwa typy zabezpieczeń antykorozyjnych: samodzielny system epoksydowo/poliuretanowy lub ten sam system, nakładany na dużych obiektach mostowych na powłokę cynkową natryskiwaną cieplnie. Przewidywana trwałość takiego systemu, to co najmniej 15 lat. Ponieważ systemy te zostały wprowadzone do stosowania w latach 80., a w Polsce w późnych latach 90., to jeszcze brak jest doświadczeń z ich renowacją. W 2008 roku przeprowadzono pierwszą renowację częściową takiego systemu na obiekcie mostowym o powierzchni konstrukcji stalowej ponad 50 000 m2. Trudności, które wyniknęły podczas prowadzenia tych prac rzucają nowe światło zarówno na konieczność zmian technologii zabezpieczania nowych obiektów, jak i na dobór systemu renowacyjneg[...]

 Strona 1  Następna strona »