Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Orzeł"

Wydział Leśny UR - historia, teraźniejszość


  Rys historyczny.Wydział Leśny jako samodzielna jednostka organizacyjna został utworzony na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 roku na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty, przekształcającego Sekcję Rolniczą i Sekcję Leśną Wydziału Rolniczo-Leśnego w samodzielne wydziały: Rolniczy i Leśny. Początki akademickiego kształcenia leśnictwa w ośrodku krakowskim związane są z historią studiów rolniczych, od powstania w 1890 roku przy Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-letniego Studium Rolniczego. Na tym Studium prowadzono początkowo encyklopedyczne wykłady z nauk leśnych, a w 1919 roku utworzona została samodzielna Katedra Leśnictwa. Zorganizował ją i nią kierował do 1937 roku przybyły ze Lwowa Stanisław Sokołowski, wybitny leśnik, profesor Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie. Od 1937 r. Katedrą Leśnictwa kierował prof. dr hab. Edward Chodzicki, którego w 1939 roku Niemcy w Sonderaktion Krakau z innymi profesorami UJ wywieźli do obozu w Sachsenhausen. Po ustaniu działań wojennych z innymi profesorami zaangażował się w utworzenie samodzielnych studiów leśnictwa. Potrzeba ich zorganizowania w Krakowie wynikała z nowego podziału Europy po II wojnie światowej. Polska utraciła Lwów, gdzie na Wydziale Lasowym Politechniki Lwowskiej kształcono na poziomie akademickim leśników dla Polski południowej w przedwojennych granicach. Nie bez znaczenia było także przejęcie niektórych lasów przez Skarb Państwa. Niestrudzonym organizatorem tych studiów był prof. dr hab. Dezydery Szymkiewicz. To z jego inicjatywy już we wrześniu 1945 r. zostały uruchomione przy Instytucie Badawczym Leśnictwa w Krakowie Wyższe Kursy Leśne, z których w październiku 1946 r. utworzono Sekcję Leśną Wydziału Rolniczego UJ, przemianowanego na Rolniczo-Leśny, z dwiema sekcjami: rolniczą i leśną -Facultas Rerum Rusticarum et Forestalium Univeritatis Jagiellonicae Cracoviensis. W 1949 roku sekcję leśną przekształcono w Wydział. Pierwszym jego d[...]

 Strona 1