Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Kuryło"

Zastosowanie rozprężarek w układach chłodniczych DOI:20.15199/8.2019.3.2


  Istnieje kilka sposobów podniesienia efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego. Na każdym elemencie obiegu występują pewne straty, więc prowadzone są badania nad podniesieniem sprawności sprężarki czy nad poprawą wymiany ciepła w wymiennikach. Jednak najbardziej odczuwalną stratą jest ta zachodząca w zaworze dławiącym. Dławienie jest procesem, podczas którego czynnik bezpowrotnie traci zdolność do wykonania pracy, pomimo że jego entalpia pozostaje stała. STRATY PODCZAS DŁAWIENIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO W trakcie procesu dławienia występują straty dwojakiego rodzaju: ??strata jednostkowej wydajności chłodniczej spowodowana tym, że podczas przemiany izentalpowej wzrasta stopień suchości, ??strata wynikająca z tego, że nie wykorzystujemy energii czynnika do wykonania pracy zewnętrznej. Straty dławienia są zdeterminowane zarówno wartościami temperatur czy ciśnień pracy, jak i właściwościami czynnika. Dla obiegów z dwutlenkiem węgla te straty są wyjątkowo zauważalne z powodu wysokiej różnicy ciśnienia pomiędzy chłodnicą gazu a parownikiem, dochodzącej w niektórych przypadkach nawet do 100 barów [18]. Stratę dławienia można zmniejszyć za pomocą: ??dochłodzenia cieczy przed dławieniem, ??zastosowania obiegu wielostopniowego lub obiegów kaskadowych, ??zastosowanie elementów lub urządzeń, w których zachodzi ekspansja bezdławieniowa. Dotychczas dwie pierwsze metody były stosowane z powodzeniem. Służyły do modelowania obiegu tak, aby przemiany w nim realizowane dążyły do przemian odwracalnych. W artykule opisano trzeci sposób i próby jego realizacji przez różne ośrodki naukowe na całym świecie. RYS HISTORYCZNY Historia rozważań teoretycznych i badań eksperymentalnych nad rozprężarkami w obiegach chłodniczych jest długa i sięga późnych lat 80., kiedy to norweski naukowiec Gustav Lorentzen (ur. 13 stycznia 1915 r., zm. 7 sierpnia 1995 r.) w swoich badaniach nad obiegami chłodniczymi powrócił do znanego już w XIX w. czynnika [...]

 Strona 1