Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Witkowicz"

BADANIA I ROZWÓJ: Jak zmienia się opakowanie? Część 1. DOI:10.15199/42.2019.5.1


  How does packaging change? part 1 STRESZCZENIE: Wszystko ma swój początek, również opakowania. Można na nie patrzeć z różnych punktów widzenia, na przykład spojrzeć z perspektywy antropologa, filozofa czy zwykłego zjadacza chleba. Każda tego typu analiza pozwala lepiej zrozumieć, czym jest rzecz, przedmiot nazywany opakowaniem. Jak zmienia się i jak oddziałuje na nas korzystających z niego? ABSTRACT: Everything has its own beginning and end and so do packages. You can look at them from different perspectives, for example take an anthropologist's, philosopher's or ordinary person's view. Each such analysis helps to understand better what a thing, an object called a package is. How does it change and affect people using it? Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej w 2015 roku pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Cofnijmy się nieco w przeszłość, kiedy człowiek jeszcze nie miał tak wielu narzędzi do swojej dyspozycji; wtedy, chcąc zabezpieczyć coś cennego, sięgał po najbardziej powszechne produkty jak liście, trawy, kora z drzew, aby w ten sposób zakryć, zabezpieczyć to, co było dla niego cenne. Jednak patrząc na naturę, to właśnie ona tworzy najbardziej funkcjonalne opakowania, chroniące to, co najcenniejsz[...]

Opakowanie jako "znak"? DOI:10.15199/42.2019.11.1


  STRESZCZENIE: Opakowanie, jako aktywny sprzedawca produktu, oprócz zabezpieczenia towaru bierze na siebie również odpowiedzialność zakomunikowania: co to za towar, skąd jest, ile go jest oraz przekazuje wiele innych informacji. Jednak to nie wszystko. Ma ambicję pójść dalej i wejść w relację z klientem na wyższym poziomie - oddziałując na podświadomość odbiorcy. ABSTRACT: Package as an active seller of a product, apart from protecting the goods, is also responsible for communicating what kind of product it contains, the place of origin, the quantity of the goods as well as for providing much more information. And that is not all. It has an ambition to go further and create a higher level relationship with a customer - affecting client’s sub consciousness. Tekst powstał na podstawie pracy licencjackiej z 2015 roku pt.: "Opakowanie jako nośnik treści i wartości" autorstwa Magdaleny Witkowicz, pod kierunkiem dr Agnieszki Andruszkiewicz. Świadomość funkcji, jaką pełni obecnie opakowanie sprawiła, że stało się ono integralnym elementem marketingu - nikt nie zaprzeczy temu stwierdzeniu. To za jego pomocą, poprzez różne środki przekazu wizualnego, producenci przekazują informacje o produkcie oraz marce w celu zachęcenia klienta do zakupu towaru. Zatem, aby zwrócić na siebie uwagę, opakowanie musi się wyróżniać spośród innych dostępnych na rynku. Powinno kusić swoją atrakcyjnością, być estetyczne i czytelne, oddziaływać na zmysły i pamięć konsumenta, świadczyć o jakości produktu, a także wpływać, między innymi, na budowanie prestiżu odbiorcy [1]. Opakowanie jako narzędzie aktywnej sprzedaży staje się materialnym śla[...]

 Strona 1