Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wiatrowski"

Street food w Europie DOI:


  Gastronomia uliczna (street food) według definicji to żywność i napoje sprzedawane na ulicy lub w innych miejscach publicznych, takich jak: parki, centra handlowe. Jest to żywność gotowa do natychmiastowego albo do późniejszego spożycia, bez konieczności użycia dalszych procesów obróbki wstępnej i cieplnej. WHO uznaje za gastronomię uliczną również świeże warzywa i owoce, które nie są sprzedawane w autoryzowanych sklepach, ale na przykład na bazarach albo przy drogach [20]. Dotychczas była ona popularna głównie w krajach Azji, Afryki czy Ameryki. Obecnie zyskuje jednak na coraz większej popularności również w Europie. Jest to pewnego rodzaju powrót do tego, czym była pierwotnie gastronomia, tylko w zmienionej formie i dzięki nowoczesnym możliwościom technicznym oraz dostępności surowców. Mimo że idea jedzenia ulicznego jest niezmieniona, to zmieniła się forma street food. Pierwotnie produkty sprzedawane były przez straganiarzy na rynkach lub roznoszone przez roznosicieli, przemierzających ulice miast. Współcześnie technologia umożliwiła na łatwiejsze, bardziej bezpieczne z punktu widzenia zdrowia i urozmaicone przygotowywanie żywności. W krajach rozwiniętych dominują specjalnie przystosowane do tego celu samochody dostawcze, zwane food truckami oraz specjalne stoiska i mobilne kioski, które można w ciągu jednego dnia swobodnie przemieścić w inne miejsce. W państwach rozwijających się natomiast przeważają stoiska oraz lady wystawowe z budynków [11]. Różnice między gastronomią mobilną w krajach rozwijających się, a krajach rozwiniętych przedstawiono w tabeli 1. Na ulicach Francji Interesujące jest, że nawet Francuzi (słynący dotychczas raczej z ekskluzywnej, restauracyjnej gastronomii) zachwycili się gastronomią uliczną i można zauważyć również np. na ulicach Paryża, wiele tego typu obiektów gastronomicznych. Gastronomia mobilna we Francji nie była tak popularna, jak w innych krajach. Powodów należy prawdopodobnie upatrywać w [...]

Street food w Afryce DOI:


  Gastronomia mobilna najpopularniejsza jest w krajach rozwijających się, czyli m.in. w krajach afrykańskich. Jest to spowodowane faktem, że w tych państwach street food jest podstawowym źródłem zdobywania żywności przez lokalnych mieszkańców. Zwykle stoiska to prowizoryczne wózki i stragany. Żywność ta jest popularna również ze względu na to, że przeciętnych obywateli tych krajów nie stać na żywienie się w innego rodzaju gastronomii. Jednocześnie daje to możliwości zarobku i utrzymania się osobom niewykształconym, a żywdr hab. inż. Ewa Czarniecka-Skubina, mgr inż. Michał Wiatrowski Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Warszawa ność uliczna jest częścią barwnej, lokalnej kultury kulinarnej. Oprócz wyżywienia lokalnej ludności, stanowi też interesującą alternatywę dla odwiedzających dane kraje turystów. Jak podają różne źródła literaturowe, w Afryce mieszkańcy dość często korzystają z żywności street food: 1. w Nigerii - stanowi ona ponad 60% dziennego spożycia żywności ogółem [16]; 2. w Kenii - 53-78% osób dorosłych mieszkańców miast spożywa ją co najmniej raz w tygodniu, na obszarach wiejskich częściej, natomiast dzieci w wieku szkolnym korzystają z tego sposobu wyżywienia nawet dwa razy dziennie [10, 20, 21, 24]; 3. w Ghanie - mieszkańcy korzystają z niej nawet i 6 razy w tygodniu [9]. Afrykańskie dania street food Niemożliwe jest scharakteryzowanie najpopularniejszych dań występujących w tych krajach, gdyż jak różnorodne są poszczególne kraje i region, tak różnorodna jest oferta kulinarna. Sprzedawcy uliczni Plac Dżami al-Fana (autor: Maja Skubina) www.przeglad-gastronomiczny.pl listopad 2018 15 NAUKA sprzedają więcej niż jeden rodzaj produktu, chociaż niektórzy specjalizują się tylko w jednym rodzaju, na przykład w chlebie z różnymi nadzieniami albo w różnych napojach bezalkoholowych. Żywność uliczną można pogrupować na: posiłek (z różnych składników), pojedyncze produkty spożywcze (w tym o[...]

Street food w USA DOI:


  Street food to segment gastronomii, w którym gotowe do spożycia posiłki i napoje przygotowywane i/ lub sprzedawane są przez ulicznych handlarzy, z przeznaczeniem do natychmiastowego spożycia lub konsumpcji w późniejszym czasie, bez dalszego przetwarzania lub przygotowywania. Definicja ta uwzględnia również świeże owoce i warzywa przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji, sprzedawane poza uprawnionymi do tego miejscami. W Stanach Zjednoczonych street food stanowi również segment ogółu branży gastronomicznej, który wciąż zyskuje na popularności [12]. Kuchnia uliczna stała się integralną częścią codziennego życia Amerykanów, posiadając długą i bogatą historię, zwłaszcza w formie bazującej na różnego rodzaju pojazdach usługowych, tzw. food truckach [8]. W światowych rankingach miast najbardziej atrakcyjnych kulinarnie ze względu na street food, wymienia się Boston [13], Nowy Jork [2], San Francisco i Portland [7], a także Nowy Orlean [16, 17, 18]. W USA street food, podobnie jak w innych krajach, stanowi atrakcję kulinarną dla turystów. Według opiniotwórczego portalu internetowego "Travel-Leisure", który prowadzi badania America’s favorite cities, w kategorii atrakcyjności gastronomicznej dla turystów wymieniane są: Providence (stan Rhode Island), Nowy Orlean (stan Luizjana), Nowy Jork (stan Nowy Jork), San Francisco (stan Kalifornia), Chicago (stan Illinois), Houston (stan Teksas) oraz Nashville (stan Tennessee) [12]. Historia street food w USA Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, 1997) z usług gastronomii mobilnej korzysta dziennie 2,5 mld osób. Żywność street food jest dostępna nie tylko w państwach rozwijających się, w których jest podstawowym miejscem spożywania żywności, ale i w krajach rozwiniętych. Jest częścią życia miejskiego również w Ameryce Północnej. W USA gastronomia mobilna rozwinęła się dzięki dużej popularności food trucków, które znajdziemy na ulicach największych[...]

 Strona 1