Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Gaj"

Cementy specjalne i spoiwa drogowe w ofercie Górażdże Cement S.A. DOI:


  W artykule omówiono właściwości cementu i spoiw z klinkierem siarczanoglinianowym, a także hydraulicznych spoiw drogowych oferowanych przez Górażdże Cement S.A. Przedstawiono kierunki zastosowania tych produktów w budownictwie i geotechnice. Słowa kluczowe: cementy specjalne, klinkier siarczanoglinianowy, hydrauliczne spoiwa drogowe.Górażdże Cement S.A. jako znany producent cementu powszechnego użytku i specjalnych, wprowadził na rynek dwie nowe linie produktowe: - cementy i spoiwa z klinkieremsiarczanoglinianowym (CSA); - spoiwa dla szeroko pojętego budownictwa geotechnicznego. Produkty te są uzupełnieniem bogatej oferty cementów powszechnego użytku oferowanych przez Górażdże Cement S.A. i wychodzą naprzeciw wymaganiom rynku i budownictwa. Cementy specjalne z klinkierem siarczanoglinianowym W wyniku przejęcia przez koncern Heidelberg Cement grupy Italcementi, będącej jedynym europejskim producentem klinkieru siarczanoglinianowego (CSA), Górażdże Cement S.A. od 2017 r., współpracując z firmą Italcementi, oferuje 4 cementy specjalne na bazie klinkieru siarczanoglinianowego: - AliPre (zmielony klinkier CSA); - AliCem (cement CSA); - AliFlash (cement "szybkosprawny"); - AliEasy (zaprawa naprawcza). Klinkier CSA charakteryzuje się zupełnie odmiennym składem mineralogicznym (tabela 1) w porównaniu z klinkierem portlandzkim [3]. Konsekwencją tego jest inny przebieg reakcji hydratacji spoiw z jego udziałem [2]. Wefekcie możliwe jest otrzymanie cementów i spoiw o właściwościach, które w przypadku powszechnie stosowanych cementów portlandzkich są nieosiągalne [2, 4]. CementsiarczanoglinianowyAliCem zawiera klinkierAliPre i anhydryt w proporcji 4 : [...]

 Strona 1