Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Glibowski"

Zawartości wybranych metali w owocach i warzywach w latach 2001-2005 (2)

Czytaj za darmo! »

Determination of the content chosen metals in fruit and vegetables in years 2001-2005 Contents of Pb, Cd, Hg, As, Zn and Cu were determined by standard methods in samples of gooseberries, blackcurrants, redcurrants, bilberries, strawberries, raspberries, plums, cherries, leeks, broccoli, rhubarbs, kales, cauliflowers, Brussels sprouts and string beans harvested in Poland in Lublin region dur[...]

Margaryna współczesne kierunki produkcji


  W związku z rosnącym wśród konsumentów zapotrzebowaniem na tzw. zdrową żywność, przemysł spożywczy stawia sobie coraz to nowe wyzwania. Jeszcze nie tak dawno temu wystarczyło, aby dany produkt charakteryzował się obniżoną zawartością tłuszczu w stosunku do jego pierwotnego odpowiednika. Obecnie od żywności wymaga się znacznie więcej. Oprócz zredukowanej ilości tłuszczu, od środków spożywczych oczekuje się również, aby były wzbogacone dodatkiem witamin i związków mineralnych, nie zawierały sztucznych dodatków i konserwantów oraz wykazywały się właściwościami prozdrowotnymi, czyli pełniły funkcję tzw. żywności funkcjonalnej. Margaryna, ze względu na proces jej otrzymywania, w przeciwieństwie do pozostałych produktów tłuszczowych, takich jak olej, masło czy smalec, może podlegać modyfikacji pod względem składu oraz właściwości zarówno fizycznych, jak i odżywczych. W myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. [25] margaryna wraz z masłem i miksami zaliczana jest do produktów tłuszczowych przeznaczonych do smarowania, zawierających nie mniej niż 10% i nie więcej niż 90% tłuszczu, przy czym zawartość tłuszczu, po wyłączeniu soli, wynosi nie mniej niż dwie trzecie suchej masy. Definicja ta obowiązuje w stosunku do produktów, które pozostają w stanie stałym w temperaturze 20°C i nadają się do smarowania. Natomiast zgodnie z normą opracowaną przez Komisję Kodeksu Żywnościowego margaryna zaliczana jest do produktów spożywczych plastycznych lub w formie płynnej emulsji, składających się głównie z wody oraz jadalnych tłuszczów i olejów. Jako jadalne tłuszcze oraz oleje rozumiane są artykuły spożywcze składające się z glicerydów kwasów tłuszczowych. Są one pochodzenia roślinnego (olej słonecznikowy, rzepakowy, sojowy, oliwa z oliwek), zwierzęcego, łącznie z mlekiem oraz pochodzenia morskiego (oleje rybne). Norma zawiera również listę dozwolonych dodatków do margaryny, takich jak witaminy (A, D, E), chlorek so[...]

Bakterie probiotyczne w żywności nowe kierunki stosowania DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono istotną grupę prozdrowotnych produktów spożywczych, jaką są przetwory zawierające bakterie probiotyczne. Omówiono gotowe modele, które mają duże szanse, aby znaleźć się na rynku, oraz wybrane produkty już na nim obecne.Scharakteryzowano poszczególne obszary wykorzystania bakterii probiotycznych, tj. rynek przetworów mlecznych, mięsnych i warzywnych. Poruszono również temat wprowadzania mikroorganizmów do produktu i problemy z tym związane.W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost spożycia produktów zawierających bakterie probiotyczne. Producenci prześcigają się w tworzeniu nowych produktów i w licznych kampaniach reklamowych podkreślają ich prozdrowotne właściwości - obecnie produkt musi mieć udowodnione badaniami naukowymi właściwości prozdrowotne, żeby można go było reklamować. Mówi się, że probiotyki znalazły już stałe miejsce na półkach sklepowych, dlatego w wielu ośrodkach naukowych trwają intensywne prace nad znalezieniem nowych kierunków zastosowania tych pożytecznych bakterii w produkcji żywności. Artykuły spożywcze tego typu są zaliczane do żywności funkcjonalnej, która ma na celu łagodzić różne dolegliwości lub im zapobiegać [27]. DOBROCZYNNE MIKROORGANIZMY Badania dowodzą, że złożona flora bakteryjna znajdująca się w przewodzie pokarmowym pełni funkcje ochronne, podnosi odporność organizmu. Wiele czynników dietetycznych i środowiskowych wpływa na skład tej ochronnej mikroflory. Funkcją probiotyków jest przywrócenie stanu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, który istniał w organizmie gospodarza, ale został zakłócony przez choroby, nieprawidłowe żywienie czy przez proces leczenia. Aby szczep mógł być uznany za probiotyczny, musi przejść wiele badań i wykazywać udokumentowane klinicznie korzyści zdrowotne. Niestety, nigdy nie ma gwarancji, że dany szczep spełni swoje funkcje u określonego osobnika. Najlepiej, aby dane mikroorganizmy probiotyczne pochodziły od ludzi i zachowywały d[...]

 Strona 1