Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan ŻERA"

Akustyka a multimedia DOI:10.15199/59.2017.6.4


  Współczesne multimedia korzystają z widocznego obecnie znacznego rozwoju techniki cyfrowej i telekomunikacji. W praktyce oznacza to przyspieszony, zauważalny rozwój praktycznych zastosowań w zakresie przetwarzania obrazu.To z kolei wymusza coraz szersze stosowanie przestrzennych technik dźwiękowych. Techniki dźwiękowe znajdujące zastosowanie we współczesnych multimediach mają umocowanie w ponad stuletniej tradycji prac badawczych prowadzonych dla zrozumienia istotnych cech odbioru dźwięku i stopniowych doświadczeń związanych z rozwojem technologii nagrywania i odtwarzania dźwięku. Celem artykułu jest krótkie przedstawienie wybranych aspektów badań nad dźwiękiem, a także jego percepcją tych aspektów, które znajdują zastosowanie we współczesnych multimediach, obejmując istotne cechy słyszenia przestrzennego i wynikające stąd techniki przetwarzania dźwięku, zarówno w odniesieniu do odtwarzania dźwięku przestrzennego z użyciem słuchawek, jak i elementów odtwarzania w systemach głośnikowych. Przedstawiono szkic czterech obszarów prac w dziedzinie akustyki, stanowiących podstawę dla zastosowań multimedialnych przy realizacji dźwięku przestrzennego. Są to niektóre podstawowe zagadnienia związane z przestrzennym odbiorem dźwięku, elementy technologii HRTF (Head Related Transfer Functions) służącej uzyskaniu przestrzennego dźwięku przy odsłuchu słuchawkowym, w ograniczonym zakresie techniki numerycznego symulowania propagacji dźwięku w pomieszczeniach, techniki odtwarzania wirtualnego dźwięku przestrzennego w systemach głośnikowych i matryce mikrofonowe. Wspomniane obszary nie oznaczają całości związków akustyki ze współczesnymi multimediami. Pominięte są zagadnienia związane z kompresją dźwięku, która w przypadku kompresji stratnej korzysta się z wiedzy o percepcji dźwięku w warunkach maskowania. Badania maskowania rozpoczęły się wraz z opublikowaniem klasycznego artykułu Wegela i Lane,a już w roku 1924 [1] i były kontynuowane przez[...]

 Strona 1