Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol Kropidłowski"

LORA - Lokalizator oddziałów rozgrywki airsoftowej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono system do lokalizacji oddziałów podczas gier terenowych. System ten składa się ze stacji bazowej współpracującej z niewielkimi przenośnymi lokalizatorami. W lokalizatorach wykorzystano odbiorniki GPS. Do komunikacji pomiędzy lokalizatorami a stacją bazową wykorzystano sygnalizację opartą na kodowaniu DTMF. Sygnały przesyłane są w kanale audio za pomocą dowolnych krótkofalówek. W celu ograniczania ilości informacji wymienianych pomiędzy urządzeniami, informacja o lokalizacji jest przekazywana we współrzędnych względnych. Abstract. The paper presents the system for tracking troop units during field games. The system consists of a base station that works with small portable devices. Portable devices utilize GPS receivers. For communication between system elements DTMF signaling is applied. Signals are transmitted in the audio channel by any walkie-talkies. In order to limit the amount of information exchanged between the devices tracking information is passed in relative coordinates. (UTAG  unit tracker for airsoft game). Słowa kluczowe: lokalizacja, GPS, airsoft, DTMF, urządzenia mobilne. Keywords: tracking, GPS, airsoft, DTMF, mobile devices. Wprowadzenie Airsoft Airsoft [1, 2] jest to gra zespołowa polegająca na rozgrywaniu scenariuszy o charakterze militarnym, w której wykorzystywane są repliki broni palnej. Repliki te wykonywane są przeważnie w skali 1:1 i strzelają plastikowymi kulkami o kalibrze 6 lub 8 mm. Kulki wystrzeliwane są za pomocą sprzężonego gazu (np. CO2) lub sprężonego powietrza. Repliki wykorzystujące sprężone powietrze działają podobnie jak popularne wiatrówki. Sprężanie powietrza następuje w zespole cylindra i napędzanego sprężyną tłoka. Naciąganie sprężyny może odbywać się ręcznie lub za pomocą silnika elektrycznego. W przypadku replik z napędem gazowym i elektrycznym możliwe jest strzelanie ogniem ciągłym, niedostępnym we wspomnianych wcześniej wiatrówkach. Repliki te nazywane częs[...]

MOBILE PLATFORM FOR AN ENTRY-LEVEL EMBEDDED PROGRAMMING COURSES DOI:10.15199/13.2019.9.2


  Information and Communications Technology (ICT) is gradually emerging, in different forms and to varying degrees, in many areas of our lives. It undoubtedly constitutes a huge sector of the world’s economy. If we add services, which are based on the ICT, it could conceivably constitute the greatest sector [1]. This huge impact of the ICT branch on our information society was noticed a long time ago [2] and today basics of programming is thought not only in high schools but also on lower levels of education in many countries [3-5]. Informatics is in fact a very interesting field of study as such, but additionally it became an universal and ubiquitous tool in many industries and research areas: from biology, natural sciences and medicine, through electronics up to statistics and financial analysis. A number of negative results (from the point of view of academic teachers in the field of electronics) of the ‘fashion for informatics’ phenomenon and domination of the ICT branch in both technical colleges and higher education can be observed. The most visible ones are: decline of interest in the classical ‘electronics and telecommunications’ field of study, fewer admissions and overall lower skills represented by the candidates [6]. It is unlikely that electronics will gain such strong support and coverage in educational programmes in schools as informatics in any foreseeable future. The term ‘electronics’ in this case relates to simple, battery-powered, entry-level analogue and digital circuits. Electronics will be treated as part of the physics (which it undoubtedly is) and more widely, if ever, covered on additional classes and within activity clubs in schools. In case of high schools, at the end of which career choices are to be made, promotion of electronics both as a field of study and as a possible career path is also necessary. Widespread, popular and community supported platforms [...]

 Strona 1