Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Pasek"

SYSTEM NAWIGACJI PERSONALNEJ OPARTY NA MODUŁACH ULTRASZEROKOPASMOWYCH DOI:10.15199/13.2019.3.6


  Zagadnienie nawigacji personalnej jest podejmowane obecnie przez wiele instytucji badawczych oraz firm. Dostępne na rynku rozwiązania oferują możliwość dokładnego określania położenia użytkownika dzięki zastosowaniu systemów nawigacji satelitarnej bądź systemów nawigacji inercjalnej. Mimo ogromnej popularności, rozwiązania wykorzystujące odbiorniki takich systemów jak GPS, nie są doskonałe. Podstawowym w praktyce występującym ograniczeniem funkcjonalności satelitarnych systemów nawigacyjnych jest konieczność zapewnienia widoczności sfery niebieskiej, w taki sposób, aby przeszkody terenowe, takie jak budynki, nie znajdowały się na drodze sygnału. W związku z tym pozycjonowanie wewnątrz obiektów zamkniętych charakteryzuje się niską jakością lub jest niemożliwe. Rosnące zapotrzebowanie na dużą dokładność określania miejsca położenia użytkownika wewnątrz budynków powoduje, że w ostatnich czasach powstaje wiele nowych rozwiązań tego problemu, wykorzystujących inercjalne jednostki pomiarowe lub sygnały niepochodzące od satelitów, lecz lokalnie wygenerowane [2,4]. W niniejszym artykule zaprezentowano system wykorzystujący technikę ultraszerokopasmową, która ze względu na szereg przydatnych cech, takich jak częściowa przenikalność sygnałów przez przeszkody, jest coraz powszechniej używana do celów nawigacyjnych [4]. STRUKTURA SYSTEMU Opisywany system opiera się na wykorzystaniu pomiaru odległości pomiędzy modułami ultraszerokopasmowymi UWB w celu wyznaczenia położenia użytkownika. Jeden z modułów zainstalowany jest w stacji mobilnej, w którą wyposażony jest użytkownik, natomiast pozostałe są elementami czterech stacji bazowych, które są rozmieszczane wokół budynku lub pomieszczenia, w którym ma być prowadzona nawigacja. Do poprawnego działania systemu niezbędna jest znajomość współrzędnych położenia stacji bazowych, które wykorzystywane są podczas procesu pozycjonowania. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę wykonanego systemu n[...]

Personal navigation system using ultrawideband technology DOI:10.15199/48.2019.11.36

Czytaj za darmo! »

Advantages of ultrawideband (UWB) signals have made them applicable in many fields of technology. Due to many useful features they are commonly used in navigation [1,2]. The ultrawideband technology allows to achieve a very high accuracy of distance measurements, which positively affects the accuracy of positioning. Moreover, UWB signals are to some extent capable of penetrating obstacles, which enables positioning in closed spaces, such as buildings [1]. They are also highly immune to interferences from other sources of electromagnetic signals [3]. Their low-power and spread-spectrum signals are difficult to detect and localize [4,5] which may be an important feature if the personal navigation system is used by the military or other services. The most popular personal navigation systems are often based on GNSS systems, especially GPS [6,7]. Receivers of this system are commonly applied in portable devices and allow to determine the position of both vehicles and pedestrians. However, one of the biggest disadvantages of such systems is their limited capability of positioning inside buildings. In such conditions, Inertial Navigation Systems (INS) can be used, which are also frequently applied for navigational purposes [8,9]. Inertial Measurement Unit (IMU), which consists of accelerometers and gyroscopes, carried by the user allows to determine a user’s position in almost any conditions. In such solutions, however, increasing errors of user’s position estimation occur. The values of these errors depend on the technology that was used to make the measurement units and time. To reduce the errors, the use of expensive IMUs or integration of INS with other navigation systems is required. In this article, a high accuracy positioning system, using distance measurements between UWB radio modules to determine user’s position is presented. Description of the system The developed system uses PulsON 440 UWB radio mod[...]

 Strona 1