Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ POLOK"

Badania instalacji zgazowania paliw alternatywnych zintegrowanej z kotłem w lokalnej elektrociepłowni DOI:10.15199/9.2019.9.2


  1. Wstęp Zrównoważona gospodarka odpadami wraz z ograniczaniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery stały się nieodłącznym elementem polityki energetycznej krajów Unii Europejskiej. Dąży się do poddawania takim procesom jedynie odpady zawierające znaczne udziały frakcji palnych (często zanieczyszczone), dla których trudno dr inż. Izabella Maj; osoba do kontaktu: izabella.maj@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary dr hab. inż. Piotr Ostrowski; piotr.ostrowski@polsl.pl N-ERGIA Sp. z o.o. Spin Off Politechniki Śląskiej, Konarskiego 18C, 44-100, Gliwice, Poland dr inż. Michał Polok; biuro@mpire.com.pl Słowa kluczowe: zgazowanie, OZE, termiczna utylizacja odpadów, współspalanie Streszczenie W polskich ciepłowniach powszechnie użytkowane są wodne kotły rusztowe o średnich mocach, w których standardowym paliwem jest węgiel kamienny. W takich kotłach można zastosować pośrednie współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) przez integrację z zewnętrznym reaktorem zgazowania. W artykule przedstawiono wyniki badań testowych innowacyjnej instalacji zgazowania zbudowanej przy parowym kotle węglowym znajdującym się w miejskiej elektrociepłowni na południu Polski. Proces zgazowania jest prowadzony z wykorzystaniem spalin pobieranych z kotła. Powstały w procesie gaz palny (syngaz) jest recyrkulowany do komory spalania kotła. W drugiej części artykułu opisano parametry instalacji i procesu (wymiary reaktora, spodziewany skład syngazu) technologii zgazowania zintegrowanej z kotłem WR 8. Instalacja składa się z rektora w postaci bębna z obrotowym wirnikiem, który jest zasilany paliwem od góry. Obroty wirnika zapewniają ciągły ruch paliwa wewnątrz reaktora, zapobiegają tworzeniu się aglomeratów i zapewniają transport stałej pozostałości procesu w kierunku zsypu. Czynnik zgazowujący (spaliny) jest pobierany z kotł[...]

 Strona 1