Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WÓJCIK Albert"

Stosowanie artykułu 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w jakich odległościach od granicy, ile budynków, jaki użytek, czy starosta weryfikuje? DOI:


  Zadane pytania: 1. Czy artykuł ten dotyczy również nieruchomości rolnych, a wydzielona działka budowlana będzie oznaczona użytkiem Br? 2. Czy przy wydzieleniu działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego obowiązuje § 12. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? [Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną] 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy; 2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. 3. Ile działek i ile budynków można wydzielić, stosując w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami? Czy są w tym przepisie ograniczenia w tym zakresie - jeżeli tak, to jakie? Czy w art. 95.7 dozwolone jest wydzielenie jednej działki i jednego budynku, czy też należy interpretować przepis inaczej? 4. Czy starosta (weryfikator u starosty) w trakcie weryfikacji pracy geodezyjnej może weryfikować zagadnienia z pytań 1,2,3, czy też weryfikacja w tym zakresie nie leży w jego kompetencjach? Czy mając inne zdanie w tym zakresie, może z powodu naruszenia zagadnień w pytaniach 1-3 wystawić negatywny protokół weryfikacji? Tym razem w panelu ekspertów zajęliśmy się art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 95 ustawy zawierający wyłączenie ograniczeń w podziale nieruchomości stanowi, że niezależnie od us[...]

 Strona 1